Månedsarkiv: januar 2020

Opdatering

Så er hjemmesiden opdateret med den nye udlejer, ny bestyrelse, ny kasserer, og med nyt billede. Referat fra generalforsamling 2020 og formandsberetningen for 2019 er lagt ind på siden, de kan findes under “information” eller “Året rundt”

Alle nye datoer for 2020 er lagt ind, der kommer selvfølgelig mere information om de enkelte begivenheder efterhånden som vi kommer frem i året. og der er også fundet datoer til fællesspisning for 2021.

Taps kalenderen 2020

Fastelavn søndag d. 1. marts 

Fællesspisning søndag d. 8. marts

Ren dag søndag d. 19. april

Arbejdsdag lørdag d. 16. maj

Sankt Hans tirsdag d. 23. juni

Arbejdsdag lørdag d. 5. september

Fællesspisning søndag d. 4. oktober

Ny belægning bag skolen.

Som nogen måske har opdaget har Kolding kommune i dec. 2019 fået lavet kloak og lagt ny belægning bag ved skolen, der hvor bandebanen stod før.

Den gamle trappe mellem p-plads og omklædningsrummene er flyttet, til fordel for en mere hensigtsmæssig placering, og der er kommet en cykelrampe.

Pladsen er dog lagt fra færdig, der vil komme lidt små justeringer, bla. et trin der skal forbedres, borde og bænke skal på plads, blomster skal plantes i de nye bede, og Cykelklubben taler om at lave et stativ/vaskekar til at vaske cykler i.

Der er også kommet en ny trappe ned til fodboldbanen, det bliver Old boys spillerne uden tvivl glade for.

Det skal nok blive rigtig godt når det er helt færdigt.

Vejbump på Ødisvej

Ligesom der i 2018 kom et vejbump på Åstorpvej lidt før bygrænsen, arbejder vi i bestyrelsen for Taps.dk på at få et vejbump ved kirken på Ødisvej.

Vi er i dialog med Kolding kommune om placering af bumpet i buen ud for plænen ved kirken, hvor vejbanen skifter farve.  På den måde får vi reduceret farten lidt både ind i og ud af byzonen i de to uoverskuelige sving. Med den løsning er der også vist hensyn til nærmeste beboelser, med de støj gener der måtte forekomme.

Kolding kommune gennemførte en trafiktælling på Ødisvej i slutningen af august 2019. Målingen viste, at der ud for kirken i alt kørte ca. 500 biler i døgnet (omtrent lige mange i hver retning). Gennemsnitsfarten var ca. 55 km/t, og der blev kørt næsten lige stærkt i begge retninger.

Kolding kommune vil derfor i løbet af 2020 skitsere og regne overslag på et asfaltbump svarende til det bump, som i 2018 blev udført på Åstorpvej. Vi håber på at det kan blive bevilget og udført i 2020, eller senest i 2021.

Genforeningen 2020

10. juli er det 100 år siden, at Christian 10. red over den gamle grænse ved Frederikshøj syd for Kolding for at indlede en uges besøg Sønderjylland, der nu atter var blevet dansk.

På 100-års dagen følger vi i fodsporene på kongens rute, der gik fra Frederikshøj til Tyrstrup Kirke i Christiansfeld og videre til Haderslev og Aabenraa. Som sin bedstefar vil H.M. Dronningen besøge disse steder, som led i rundturen.

Karettur ved Frederikshøj og besøg i Christiansfeld

En kongelig karettur genskaber det ikoniske øjeblik på landevejen syd for Kolding. Et bronzebånd og en nyfortolkning af den historiske æresport markerer den historiske grænse, og turen fortsætter til Christiansfeld, som i 2015 blev optaget på UNESCO’s Verdensarvsliste. Etapen afsluttes med en andagt i Tyrstrup Kirke.

Genforeningsfest i Christiansfeld

Festen fortsætter i Christiansfeld efter det kongelige besøg. Christiansfeld Centret byder på en lang række af aktiviteter og underholdning med bl.a. gratis sønderjysk kaffebord, musik af kendte artister og teater og lege for børn. Man kan også deltage i byrundvisninger og høre om tiden i Christiansfeld før og efter Genforeningen.

Dansk-tysk kærlighedshistorie i Haderslev

Næste stop for det kongelige besøg er Haderslev, hvor der i Damparken vises glimt af den unikke opsætning af Shakespeares ”Romeo og Julie”. Med en dansktalende Romeo og en tysktalende Julie symboliserer forestillingen spændingsforholdet mellem sprog, kærlighed og national loyalitet, som det udspandt sig i mange familier i det dansk-tyske grænseland.

Genforeningsparken indvies

Dagens tredje og sidste stop er Folkehjem i Aabenraa, hvor H.M. Dronningen indvier den nyetablerede genforeningspark. Der vises uddrag af operaen ”Grænsemageren”, som skildrer de politiske og personlige dramaer for den centrale nøglefigur H.P. Hanssen, hvis politiske karriere havde adskillige højdepunkter på Folkehjem. Kongeskibet lægger til i Aabenraa Havn.

Programmet offentliggøres på hjemmesiden www.genforeningen2020.dk forud for arrangementet. Tidspunktet for arrangementet er foreløbigt.

Teksten er lånt fra hjemmeside https://genforeningen2020.dk/

Dagsorden til generalforsamling 2020

Taps.dk by- og Idrætsforening generalforsamling tirsdag d. 21. januar 2020 kl. 19.00 i seniorhuset.

Dagsorden:

  1. Velkomst.
  2. Valg af dirigent __________________
  3. Formandens beretning.
  4. Fremlæggelse af regnskab for 2019.
  5. Valg af ny kasserer.
  6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor.

På valg er:
-Poul Larsen ønsker ikke genvalg.
-Torben Danielsen ønsker ikke genvalg.
-Igor Maresic ønsker ikke genvalg.

  1. Fremmøde ved arbejdsdage.
  2. Nyt fra Landsbypuljen og cykelloungen.
  3. Eventuelt.