Forfatterarkiv: Winnie Gaj Nielsen

ARBEJDSDAG SØNDAG D. 9. JUNI

Så er det igen tid til en hyggelig dag med en fælles arbejdsdag i Taps. Så smøg endelig ærmerne op og giv en hånd med! Vi mødes ved grillhytten kl. 9.30, Ødisvej 20, bag ved børnehaven.

Vi har følgende opgaver på programmet:

  • Maling af bord/bænkesæt ved grillhytten.
  • Luge blomsterbed ved hovedvejen.
  • Udbedre fejl og mangler på byens legeplads, udenfor børnehaven.

Der er gratis forplejning til de hjælpende folk.
Af hensyn til indkøb af mad og drikke, må I meget gerne give en melding på sms til Kai Eskelund 23 69 67 12, omkring hvor mange der kommer.

Så tag det gode arbejdstøj på, smilet frem og din nabo under armen så vi kan friske vores dejlige by op. 

Vel mødt
Bestyrelsen

Ren Dag d. 21. april

Søndag d. 21. april holder vi Ren Dag i Taps.

Mød op ved grillhytten kl. 9.30 (bag børnehaven på Ødisvej) 

Derefter vil man bliver delt op og få tildelt en rute, hvor man så samler affald.

Når vi er færdige ca. kl. 11.30-12, er der øl/vand, grillpølser, brød og kartoffelsalat, som naturligvis er gratis.

Af hensyn til indkøb af mad og drikke, er man meget velkommen til at tilmelde sig, på en sms til Kimmie Nissen 61 46 36 07. Senest d. 17. april. 

Taps.dk har 10 gribetænger til låns og man får affaldssække udleveret. Tag evt. et par handsker med.

MVH
Bestyrelsen, Taps.dk

Ny skole åbner i Taps til august

Til August åbner Inge Lehmann Skolen i Taps. Skolen er for højtbegavede børn, og er den første af sin slags i Region Syd. Skolen kommer til at ligge i den gamle børnehave som vi lejer af Kolding Kommune.

Vi er 5 initiativtagere Thomas, Dorthe, Maiken, Kristoffer og Brit. Alle har vi højtbegavede børn, og vi har siden Juni 23 arbejdet med at få skolen op at køre.

Skolen kommer til at have en projektorienteret og legende tilgang til undervisningen. Pt. Har vi 63 børn på interesselisten til start i 2024, 4 til 2025 og 3 til 2026. Vi glæder os til at komme på plads i Taps, og vi glæder os til at lære lokalsamfundet at kende.

Vi synes selv at Taps rummer de ting vi ønsker, at kunne tilbyde børn. Ikke mindst naturen og omgivelserne, samt hurtig adgang til motorvejen.

Den 18. april kl 18 – 20 holder vi informationsmøde for kommende forældre og andre interesserede.

I kan læse mere på vores hjemmeside www.ingelehmannskolen.dk og på vores facebookside Inge Lehmann Skolen.

Undersøgelse af interesse for fjernvarme i Taps

Kolding kommune og BlueKloding undersøger interessen for fjernvarme i Taps.

Hvis der skal etableres fjernvarme i Taps kræver det, at der er nok, der er interesseret i at blive tilsluttet.

Det skal være minimum 70% af alle husstande, der skal vise interesse for projektet for at det kan betale sig at gå videre med opgaven. 

Kolding kommune vil derfor gerne bede dig tage stilling til, om du på nuværende tidspunkt er interesseret i at få etableret fjernvarme. Din besvarelse er helt uforpligtende og giver blot Kolding kommune og BlueKolding en indikation af, om de skal fortsætte med projektet om fjernvarme til Taps.

Det er vigtigt at svare uanset og man er for eller imod, så resultatet bliver mest fyldestgørende. 

En besvarelse pr. adresse

Svarfrist er senest den 2. april 2024

Tryk på linket for at svare www.kolding.dk/varme-interesse-landsbyer

OBS det er samme link/undersøgelse som der er sendt ud i E-Boks til alle husejer indenfor bygrænsen.  

HUSK lige 3 ting

Husk på tirsdag d. 27. februar kl. 19.00 er der generalforsamling på Taps skole, i den gamle gymnastiksal.
Mere om generalforsamling tryk her

 

Husk på torsdag. d. 29. februar er det sidste frist for tilmelding til fællesspisning. Tilmelding til Mads på sms 20 70 36 75 med navn og antal på børn og voksne.
Mere om fællesspisning tryk her

 

Husk at få betalt husstandskontingent for 2024, det er 150 kr. pr. husstand pr. år.
Mere om betaling af husstands kontingent tryk her

FÆLLESSPISNING I TAPS

Beboerne på Taps Stationsvej vil gerne inviterer alle byens borgere til fællesspisning Søndag d. 3. marts kl. 17.30, på Taps skole, Ødisvej 20.
Menu: 
Gryderet med ris og blandet salat.
Samt kaffe og hjemmebagt kage til dessert.
Priser: 
Voksne 60 kr.
Børn 4- 12 år 30 kr. 
Børn 0-3 år gratis 
Vi tager imod MobilePay eller kontanter, betales først ved indgangen.
Husk selv at medbringe: Tallerken til hovedret og dessert, bestik, glas, kop og egne drikkevarer.
Sidste frist for tilmelding er TORSDAG D. 29 FEBRUAR 2024.
Gerne på sms til MADS tlf: 20703675, med navn og antal på børn og voksne.
Vi glæder os rigtig meget til at se jer. 

Tak for en fantastisk fastelavnsfest

Stor tak til alle de fremmødte glade børn og voksne, dejligt at se så mange flotte udklædninger. Vi glæder os til at se jer igen næste år. 

Generalforsamling 2024

Taps.dk holder generalforsamling tirsdag d. 27. februar 2024 kl. 19.00 på Taps skole, Ødisvej 20. I den gamle gymnastiksal.

Der vil blive serveret øl, vand, kaffe og kage.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Mød op og giv din mening til kende.

DAGSORDEN:

1. Velkomst.

2. Valg af dirigent.

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2023.

5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.

På valg fra bestyrelsen er:

– Søren Østergård, ønsker genvalg.

– Charlott Christensen, ønsker genvalg.

– Henrik Hansen, ønsker ikke genvalg.

Revisorer på valg:

– Karl Nielsen, ønsker genvalg.

6. Fællesspisning. Skal vi fortsætte med vejene som vi har gjort indtil nu, eller skal vi finde en ny model?

7. Forslag om afholdelse af sommerfest. 

8. Eventuelt.

Husstandskontingent 2024

Så er det blevet tid til at betale husstandskontingent for 2024, der er også åbnet op for betaling til cykling, fodbold, krolf og karlegymnastik.

Husstandskontingentet går til at vedligeholde, og udvikle områdets faciliteter, grus på vores ca. 20 km stisystemer, krolf, fodboldgolf, bænke, græsslåmaskiner, blomsterkummen ved hovedvejen, juletræ, Sankt Hans fest, gynger til byens børn, samt hele området ved grillhytten og shelterne, samt meget, meget mere.

Prisen er 150 kr. pr. år, pr. husstand.

Det kan betales med dankort her via Conventus 

Eller med MobilePay 47317 husk at skrive vejnavn + husnummer i tekstfeltet, eget navn og postnummer er ikke nødvendigt.

Bestyrelsen for Taps.dk vil gerne ønske jer alle sammen et rigtig godt nytår.