Månedsarkiv: oktober 2021

Ønsker du og dine naboer en miljøstation?

Til de beboere i Taps der ønsker en miljøstation, kommer her en kort guide til processen.

Når nye miljøstationer opstilles, sker det i samarbejde med de beboer som ønsker en miljøstation, som så placeres tæt på husstandene. Snak med dine naboer. Når 10-15 husstande er med på ideen, er der basis for at etablere en miljøstation. Beboerne kommer med et oplæg til, hvor man ønsker en miljøstation, fx som dem der er placeret på Dahlsvænget og Åbrinken. Miljøstationerne kan både stå på offentlig og privat grund.

En miljøstation består typisk af:
2. stk. 370L til hård plast
1. stk. 370L til papir
1. stk. 370L til metal
1. stk. 370L til glas

Det koster ikke noget ud over hjælp til at etablere standpladsen. Jeres affaldsgebyr stiger heller ikke. Når aftalen om placering af miljøstationen er på plads, skal du og dine naboer printe og udfylde denne Miljøstationsaftale og sende den til Redux – Affald og Genbrug på mail miljoestation@kolding.dk. 

Redux kontakter jer for at lave den endelige aftale om placering og etablering af miljøstationen.
Du og dine naboer skal stå for at gøre standpladsen klar. I skal sørge for, at der bliver lagt fliser på området. Redux leverer fliser og sand til arbejdet. Desuden etablerer Redux en nedkørselsrampe ved kantstenen, hvis det er nødvendigt. Når standpladsen er klar til brug, giver I besked til Redux. Så sørger de for levering af beholderne.

Evt. spørgsmål kontakt:

Redux – Affald og Genbrug

Bronzevej 3
6000 Kolding
Tlf: 79 79 71 00
 

TAPS SENIORKLUB’s GENERALFORSAMLING (2020)

Onsdag d. 27. oktober 2021 kl. 14.00

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning om årets gang
  4. Kassererens beretning og regnskab
  5. Indkomne forslag

Forslag skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

Ingrid Bodholdt (villig til genvalg)

Ida Christensen (ønsker ikke genvalg)

  1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
  2. Valg af 1 revisor
  3. Valg af 1 revisorsuppleant
  4. Eventuelt