Månedsarkiv: februar 2023

Generalforsamling 2023

Taps.dk holder generalforsamling tirsdag d. 7. marts 2023 kl. 19.00 på Taps skole, i den gamle gymnastiksal.

Der vil blive serveret øl, vand, kaffe og kage.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Mød op og giv din mening til kende.

DAGSORDEN:

1. Velkomst.

2. Valg af dirigent.

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2022.

5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.

På valg fra bestyrelsen er:

– Kai Eskelund, ønsker genvalg.

– Winnie Gaj Nielsen, ønsker genvalg.

– Conny Uekermann Jensen, ønsker genvalg.

– Lolke Van Mulligen, ønsker ikke genvalg.

– Kenneth Juel, ønsker ikke genvalg.

Revisorer på valg: 

– Karl Nielsen, ønsker genvalg.

– Ronnie Jørgensen, ønsker genvalg.

6. Vedtægtsændringer i §4 punkt 1 se bilag.

7. Taps efter 2024 og skolekøkkenet.

8. Hundeskov i Taps.

9. Frivillige hænder.

10. Eventuelt.

Bilag: §4 Bestyrelsen.
1. Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges direkte på generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer.

Her ønsker bestyrelsen at slette tallet 7, så vi ikke har en øvre grænse, og tilføje ordet minimum. Således at der fremover vil stå “Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer.”

Fællesspisning i Taps

Beboerne på Lindetoften og Koldingvej vil gerne inviterer til fællesspisning på Taps skole søndag d 5 MARTS KL 17.30

Menu :
Forret ( overraskelse )
Kylling i karry / Ristaffel
Kaffe med kage
PRISER :
Voksne : 60 kr
Børn 4 – 12 år 30 kr
Børn 0 – 3 år gratis
Vi tager imod kontant eller mobilpay , der betales når man kommer ..
HUSK AT MEDBRINGE :
Tallerken til hovedret og dessert / bestik / glas / kop / og egne drikkevarer ..
SIDSTE FRIST FOR TILMELING ER MANDAG D 27 Februar,
GERNE PÅ SMS TIL KIRSTEN 51843207 …

Vi glæder os til at se jer alle ..

Fastelavn i Taps

Søndag d. 19. februar kl. 14.30

afholder vi fastelavn på Taps Skole, i gymnastiksalen.
Kom og dans med Disko-Anders!

Vi starter med tøndeslagning, hvor vi kårer kattekonger og kattedronninger.
Et kompetent udvalg kårer bedste udklædning.

Pris 15 kr. for børn og 30 kr. for voksne.
Inkl. fastelavnsbolle, kaffe, saft og slikpose.
Vi tager imod MobilePay og kontanter. 

Festlige fastelavnshilsner fra
Anders og Charlott