Månedsarkiv: august 2021

Husk at betale husstands kontingent 2021

Der er desværre rigtig mange som har glemt at betale betale husstands kontingent i 2021. 

Det kan gøres via MobilePay 47317 (Husk at skrive vejnavn + husnummer i tekstfeltet, postnummer er ikke nødvendigt) eller med dankort på https://www.taps.dk/husstandskontingent/

For at vores lille by kan fungere, er det vigtigt at alle husker at betale husstands kontingent.

Kontingentet går til at vedligeholde, og udvikle områdets faciliteter, grus på vores ca. 20 km stisystemer, nye bænke, gynger, krolf, fodboldgolf, græsslåmaskiner, hjertestarten ved seniorhuset, broer over åen, blomsterkummen ved hovedvejen, juletræ, Sankt Hans fest, samt hele området ved grillhytten og shelterne, samt meget, meget mere.

Prisen er 150 kr. pr. år, pr. husstand.

Er man i tvivl om man har betalt for 2021, er man altid meget velkommen til at kontakte: 

Bestyrelsesmedlem og kasserer:
Jørn Boysen
Koldingvej 89
Tlf: 22707100

Formand:
Winnie Gaj Nedergaard Nielsen

Ødisvej 23
Tlf: 22181798

Eller via bestyrelsens fælles mail: tapsdk6070@gmail.com

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Taps.dk holder generalforsamling onsdag d. 1. september 2021 kl. 19.00.
I den gamle gymnastiksal på Taps skole.

Der vil blive serveret øl, vand, kaffe og kage.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:
1. Velkomst.
2. Valg af ordstyrer.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af regnskab for 2020.
5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor.

På valg fra bestyrelsen er:
– Kai Eskelund
– Lolke Van Mulligen
– Kenneth Juul
– Winnie Gaj Nielsen
Alle fire ønsker at genopstille.

På valg som suppleanter til bestyrelsen er:
– Igor Maresic
– Thilde Kjærgaard Lange
Begge ønsker at genopstille.

Revisor suppleant ønskes.

6. Korte meddelelser fra bestyrelsen.
7. Eventuelt.