Taps kalenderen 2021

Generalforsamling onsdag d. 1. september 2021 

Fastelavn AFLYST

Fællesspisning AFLYST

Ren dag AFLYST

Arbejdsdag AFLYST

Sankt Hans onsdag d. 23. juni 

Arbejdsdag 

Fællesspisning