Kategoriarkiv: Taps.dk nyheder

Sankt Hans 2020 er aflyst

Bestyrelsen for Taps.dk har enstemmigt vedtaget at aflyse Sankt Hans for Taps i år. Det sker på baggrund af den aktuelle corona situation og forsamlingsforbuddet på 50 personer, samt at vi ikke ønsker at være medvirkende til at starte nye smittekæder.

Retningslinjer udendørs fritids- og idrætsaktiviteter fra den 8. juni

Fra og med den 8. juni er der kommet nye retningslinjer for udendørs fritids- og idrætsaktiviteter. Herunder følger en kort oversigt over nogle af ændringerne.

Antal personer og afstand

Forsamlingsforbuddet er hævet til 50 personer.

Udendørs idrætsfaciliteter som boldbaner samt udendørsarealer, som benyttes til f. eks. idræt, spejder, korsang, musik- og teaterudøvelse, kan inddeles i mindre felter med afsæt i Sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om afstand. Udendørs aktiviteter kan foregå i grupper af maksimalt 50 personer incl. egen instruktør i hvert felt.

Mindst 1 m. afstand mellem personer i det offentlige rum.

Mindst 2 m. afstand mellem personer ved fysisk aktivitet og aktiviteter med kraftig udånding.

Det kan evt. være en god idé at udpege en coronavært/ansvarlig i forbindelse med styring af deltagerantal i de enkelte aktiviteter.

Klubhuse, toiletter og omklædningsfaciliteter

Kommunale klublokaler kan åbne fra den 11. juni, da vi har behov for at få styr på rengøringen af toiletter og omklædningsfaciliteter.

Fra den 11. juni rengøres toiletter og omklædningsfaciliteter efter den ”normale” rengøringsplan i de kommunale lokaler. Der er ingen rengøring i løbet af weekenden, derfor vil der ikke være adgang til dem lørdag og søndag. I klublokaler er det foreningens eget ansvar at sikre rengøring.

Foreninger i egne og lejede lokaler skal selv sikre, at retningslinjer herunder rengøring overholdes.

DGI og DIF’s retningslinjer for åbning af al idræt

Kontakt os, hvis I er i tvivl

For en god ordens skyld gør vi også opmærksom på, at retningslinjerne ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Har I spørgsmål, er I som altid velkommen os.

Kurt Smidt tlf. 3054 6593 / kursm@kolding.dk

Paul Frandsen tlf. 2170 8197 / pafr@kolding.dk

Mona Bruun Enevoldsen tlf. 7979 1843 / mobe@kolding.dk

Mange hilsner Fritids- og Idrætsafdelingen

Genåbning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter i Kolding Kommune

Fra og med den 8. juni blev det igen tilladt at bruge indendørs fritids- og idrætsfaciliteter. Kommunale lokaler kan bruges fra den 11. juni.

Hvem kan åbne hvornår?

Selvejende haller kan åbne, når de er klar i forhold til retningslinjerne. De melder selv ud til deres brugere.

Foreninger i egne eller lejede lokaler skal gennemgå retningslinjerne og kan genåbne, hvis de overholder kravene. Hold jer evt. orienteret hos jeres specialforbund.

Foreninger i kommunale lokaler såsom haller, gymnastiksale samt kommunale sports- og fritidshuse kan åbne fra den 11. juni, da vi har behov for at få styr på rengøringen af toiletter og omklædningsfaciliteter.

Vil I gerne i gang i kommunale lokaler på skolerne?

Alle foreninger, der ønsker at starte op i kommunale lokaler, der ligger i tilknytning til en skole skal henvende sig til Trine Juhl Damkjær trjd@kolding.dk tlf. 79791842, da mange lokaler, herunder også gymnastiksale og haller, bruges til undervisning.

Rengøring i kommunale lokaler

I de kommunale lokaler rengøres toiletter og omklædningsrum efter den ”normale” rengøringsplan. Der er ingen rengøring i løbet af weekenden, derfor vil der ikke være adgang til dem lørdag og søndag. I klublokaler er det foreningens eget ansvar at sikre rengøring.

Foreninger i egne og lejede lokaler skal selv sikre, at retningslinjer herunder rengøring overholdes.

Hvor mange må være samlet?

Forsamlingsforbuddet er hævet til 50 pers. Der er dog krav om, hvor mange, der må være i lokalerne.

Max. 1 person pr. 2 m2 ved primært siddende aktiviteter
Max. 1 person pr. 4 m2 ved andre aktiviteter.
Mindst 1 m. afstand mellem personer i det offentlige rum.
Mindst 2 m. afstand mellem personer ved fysisk aktivitet og aktiviteter med kraftig udånding.
Større lokaler f. eks. en hal kan inddeles i felter, så der kan træne flere gruppe af max. 50 personer incl. egen instruktør i hvert felt, såfremt der sikres god afstand mellem grupperne. Husk dog kravet om antal m2 pr. person.
Det kan evt. være en god idé at udpege en coronavært/ansvarlig i forbindelse med styring af deltagerantal i de enkelte aktiviteter.

Hvad skal foreningerne bl. a. sikre?

Sundhedsmyndighedernes generelle vejledninger skal efterleves.
Retningslinjer skal opsættes synligt.
Håndsprit (70-85% alkohol) skal være tilgængeligt.
Det skal konkret vurderes, hvor mange personer, der kan være i de enkelte lokaler.
Det er foreningens ansvar at styre deltagerantallet i forhold til de gældende restriktioner.

Særlige retningslinjer

Der gælder særlige retningslinjer for

  • Kontaktsport se side 3 i retningslinjerne
  • Svømning se side 6 i retningslinjerne
  • Fitness se side 7 i retningslinjerne
  • Dans se side 7 i retningslinjerne

DGI og DIF’s retningslinjer for åbning af al idræt

Kontakt os, hvis I er i tvivl

For en god ordens skyld gør vi også opmærksom på, at retningslinjerne ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning.Pas godt på jer selv og hinanden.

Har I spørgsmål, er I som altid velkommen os.
Kurt Smidt tlf. 3054 6593 / kursm@kolding.dk
Paul Frandsen tlf. 2170 8197 / pafr@kolding.dk
Mona Bruun Enevoldsen tlf. 7979 1843 / mobe@kolding.dk
Mange hilsner Fritids- og Idrætsafdelingen

Husk at betale husstands kontingent 2020

Husk at betale husstands kontingent, 150 kr.  Det kan gøres via MobilePay 47317 eller her på https://www.taps.dk/husstandskontingent/

Til generalforsamlingen 2020 fortalte vi at er igang med at få betalingsservice op og køre, vi arbejder stadigvæk på det. Det er desværre en meget tung administrativ opgave, så vi når det ikke til 2020, men vi giver ikke op, og håber at det er klar i 2021.

For at vores lille by kan fungere, er det rigtig vigtigt at alle husker at betale husstands kontingent.

Kontingentet går til at vedligeholde, og udvikle områdets faciliteter, grus på vores ca. 20 km stisystemer, krolf, fodboldgolf, græsslåmaskiner, blomsterkummen ved hovedvejen, juletræ, Sankt Hans fest, samt hele området ved grillhytten som vi alle nyder stor glæde af og meget, meget mere.

Prisen er 150 kr. pr. år, pr. husstand.

H.M. Dronningen udsætter sin deltagelse i markeringen af Genforeningen.

På baggrund af den seneste udmelding fra Statsministeriet om at forbuddet mod større forsamlinger fastholdes til og med august, aflyses alle aktiviteter for Dronningen og den kongelige familie i forbindelse med markeringen af 100-året for Genforeningen af Danmark og Sønderjylland i juli måned aflyses. Kongehusets deltagelse i markeringen skulle være foregået i dagene fra den 9.-12. juli. Her var det blandt andet planen, at Dronningen og den kongelige familie skulle have besøgt området ad den samme rute som Majestætens farfar, Christian 10., havde fulgt 100 år tidligere. Det aflyste besøg vil blive gennemført med Genforeningsdagen den 15. juni 2021 som omdrejningspunkt.

Kilde: Kongehuset

Ændret Ren Dag

Vi har brug for jeres hjælp. Vi vil gerne opfordre alle i Taps og omegn til at komme ud og gå en tur, og hjælpe med at gøre hovedrent i naturen rundt om Taps. Alle interesserede vælger selv en rute og en dag, fra nu og frem til d. 19. april, hvor de vil sætte ind og hjælpe med at samle affald.

Ren dag foregår lidt anderledes i år. Normalt plejer vi jo at mødes en bestemt dag og bagefter samles vi alle til mad og drikke, som tak for indsatsen, det må vi desværre undvære i år p.g.a. Corona restriktionerne.

Hvis man ikke har plads til posen, med det affald man fandt i naturen, i sin egen skraldespand, så er man velkommen til at aflevere det hos Kai Eskelund, Ødisvej 9 eller hos Winnie Nielsen, Ødisvej 23. Så sørger vi for at køre det væk.

Man er meget velkommen til at tage billeder af alt det affald man finder, og ligge det ind i tråden på facebooksiden.

Pas på jer selv, hold afstand og brug handsker.

Hilsen
Bestyrelsen for Taps.dk

Nyt bump på vejen.

Teknik- og Klimaudvalget har den 11. marts besluttet at afsætte de nødvendige midler til etablering af ét bump på Ødisvej i Taps.

Bumpet forventes etableret i løbet af 2020. Nærmere kan vi desværre ikke komme det p.t. pga. den delvise nedlukning af den offentlige sektor.

Vi forventer at placering af bumpet bliver i buen ud for plænen ved kirken, hvor vejbanen skifter farve. På den måde får vi reduceret farten lidt både ind i og ud af byzonen i de to uoverskuelige sving. Med den løsning er der også vist hensyn til nærmeste beboelser, med de støj gener der måtte forekomme.

Lukning af alle aktiviteter i Taps

Kolding kommune har lukket for alle aktiviteter og forsamlinger i kommunale bygninger, i foreløbig 14 dage.
Dette gælder også for de der har adgang med brik eller nøgle.
Ligeledes vil det gælde for udlejning på Taps skole.
Vi forventer at dette vil blive respekteret.
Med venlig hilsen
bestyrelsen for
Taps.dk by- og idrætsforening.

Meddelelse fra Kolding Kommune:

Lukning af alle kommunale idræts- og fritidsfaciliteter

Alle kommunale idræts- og fritidsfaciliteter lukkes.
På baggrund af regeringens udmelding den 11. marts 2020 lukker Kolding Kommune alle kommunale idræts- og fritidsfaciliteter fra fredag den 13. marts om morgenen og indtil den 27. marts 2020.
Hvad betyder detr:

Der ikke er adgang til møde- og aktivitetslokaler, fodboldanlæg, idrætshaller, gymnastiksale, svømmefaciliteter, klasse og faglokaler mm. i denne periode. Det gælder også, selv om I har nøgler til de kommunale lokaler, I benytter.

Der bliver ikke opkrævet gebyr i lukkeperioden – I skal ikke afbooke jeres tider, det gør vi.

Vi anbefaler, at I følger anvisninger fra jeres respektive hovedorganisationer.

Foreninger i egne og lejede lokaler
Vi anbefaler, at foreninger i egne eller lejede lokaler følger samme anvisninger. Der vil ikke blive reduceret i de kommunale tilskud som følge af timer, der ikke kan gennemføres i lukkeperioden.

Selvejende institutioner
Vi opfordrer til, at alle selvejende institutioner også lukker ned. Der vil ikke blive reduceret i det kommunale tilskud.

Medarbejdere i Fritid og Idræt
Vi er, som alle andre offentlige ansatte, sendt hjem og træffes på mail og tlf.

Pas godt på jer selv og hinanden!