Genneralforsamling

Næste generalforsamling kommer i årets første kvartal 2020, datoen vil blive offentliggjort her på siden.

Sidste generalforsamling var onsdag d. 23 januar 2019. kl. 19.00 i seniorhuset.
Der vil blive serveret øl, vand, kaffe og kage.

Hvert år, i løbet af årets første kvartal, afholder Taps.dk by- og idrætsforening generalforsamling i seniorhuset.

Faste punkter til dagsordenen:

DAGSORDEN:
1. Velkomst.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.
6. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Information om dato vil kommer her på siden, samt på Facebook og i Tyrstrup Herreds Tidende i god tid.

Mød op og giv din mening til kende.

Referater og formandsberetninger fra generalforsamling