Genneralforsamling

Næste generalforsamling er onsdag d. 1. september 2021 kl. 19.00 på Taps skole.

Der vil blive serveret øl, vand, kaffe og kage. Hvert år, i løbet af årets første kvartal, afholder Taps.dk by- og idrætsforening generalforsamling i seniorhuset.

Faste punkter til dagsordenen: DAGSORDEN:

1. Velkomst.

2. Valg af dirigent.

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab.

5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.

6. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Information om dato vil kommer her på siden, samt på Facebook og i Tyrstrup Herreds Tidende i god tid.

Mød op og giv din mening til kende.

Referater og formandsberetninger fra generalforsamling