Genneralforsamling

Næste generalforsamling kommer i årets første kvartal 2020, datoen vil blive offentliggjort her på siden. Sidste generalforsamling var onsdag d. 23 januar 2019. kl. 19.00 i seniorhuset. Der vil blive serveret øl, vand, kaffe og kage. Hvert år, i løbet af årets første kvartal, afholder Taps.dk by- og idrætsforening generalforsamling i seniorhuset. Faste punkter til dagsordenen: DAGSORDEN: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Fremlæggelse af revideret regnskab. 5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer. 6. Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Information om dato vil kommer her på siden, samt på Facebook og i Tyrstrup Herreds Tidende i god tid. Mød op og giv din mening til kende. Referater og formandsberetninger fra generalforsamling