Generalforsamling

Næste generalforsamling er tirsdag d. 27. februar 2024 kl. 19.00 på Taps skole.

Der vil blive serveret øl, vand, kaffe og kage. Hvert år, i løbet af årets første kvartal, afholder Taps.dk by- og idrætsforening generalforsamling i seniorhuset.

Faste punkter til dagsordenen: DAGSORDEN:

1. Velkomst.

2. Valg af dirigent.

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab.

5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.

6. Indkommende forslag.

7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 

Mød op og giv din mening til kende.

Referater og formandsberetninger fra generalforsamling