Generalforsamling 2023

Taps.dk holder generalforsamling tirsdag d. 7. marts 2023 kl. 19.00 på Taps skole, i den gamle gymnastiksal.

Der vil blive serveret øl, vand, kaffe og kage.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Mød op og giv din mening til kende.

DAGSORDEN:

1. Velkomst.

2. Valg af dirigent.

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2022.

5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.

På valg fra bestyrelsen er:

– Kai Eskelund, ønsker genvalg.

– Winnie Gaj Nielsen, ønsker genvalg.

– Conny Uekermann Jensen, ønsker genvalg.

– Lolke Van Mulligen, ønsker ikke genvalg.

– Kenneth Juel, ønsker ikke genvalg.

Revisorer på valg: 

– Karl Nielsen, ønsker genvalg.

– Ronnie Jørgensen, ønsker genvalg.

6. Vedtægtsændringer i §4 punkt 1 se bilag.

7. Taps efter 2024 og skolekøkkenet.

8. Hundeskov i Taps.

9. Frivillige hænder.

10. Eventuelt.

Bilag: §4 Bestyrelsen.
1. Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges direkte på generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer.

Her ønsker bestyrelsen at slette tallet 7, så vi ikke har en øvre grænse, og tilføje ordet minimum. Således at der fremover vil stå “Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.