Svar ang pullerter på Ødisvej

På generalforsamlingen d. 1. september blev der under eventuelt spurgt fra en af de fremmødte,  om det er muligt at få hastighedsdæmpende pullerter på Ødisvej, ligesom der er på Åstorpvej.
Forslaget blev bragt videre til “Trafik, Vej og Park” ved Kolding kommune og der er nu kommet svar:

Nu er der jo både etableret sidehelle med 30 km-zone (anbefalet max-hastighed) ved Åbrinken og ét bump ved kirken, så umiddelbart har vi ikke planer om yderligere fartdæmpning på Ødisvej.

Pullerterne på Åstorpvej blev primært opsat for at holde den tunge trafik lidt væk fra de tilgrænsende huse. Rabatterne på Ødisvej er ikke helt så bred, så der ses ikke umiddelbart at være plads til en løsning, hvor pullerterne dels skal holdes i en passende afstand til kørebanekant (ca. 0,5 m) samtidigt med at gående kan være mellem pullerter og privat hække/hegn.

Oplever I problemer med for høj fart, vil vi henvise jer til poltiet, hvor det på deres hjemmeside er muligt at bestille en fartkontrol. “

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.