Kategoriarkiv: Taps.dk nyheder

Taps.dk ønsker alle en glædelig jul

Bestyrelsen for Taps.dk vil gerne ønske alle i Taps og omegn en rigtig glædelig jul.

En stor tak til Finn Otto, Koldingvej, der har sponsoreret juletræet til byen, mange tak for det.

Selvfølgelig skal der også lyde en stor tak juletræsholdet (Johnny, Lars E., Lars J., Per, Poul og Tommy) for igen i år at stille et juletræ op i krydset, og pynte det så fint med julelys.

Glædelig jul alle sammen, og godt nytår.

Ønsker du og dine naboer en miljøstation?

Til de beboere i Taps der ønsker en miljøstation, kommer her en kort guide til processen.

Når nye miljøstationer opstilles, sker det i samarbejde med de beboer som ønsker en miljøstation, som så placeres tæt på husstandene. Snak med dine naboer. Når 10-15 husstande er med på ideen, er der basis for at etablere en miljøstation. Beboerne kommer med et oplæg til, hvor man ønsker en miljøstation, fx som dem der er placeret på Dahlsvænget og Åbrinken. Miljøstationerne kan både stå på offentlig og privat grund.

En miljøstation består typisk af:
2. stk. 370L til hård plast
1. stk. 370L til papir
1. stk. 370L til metal
1. stk. 370L til glas

Det koster ikke noget ud over hjælp til at etablere standpladsen. Jeres affaldsgebyr stiger heller ikke. Når aftalen om placering af miljøstationen er på plads, skal du og dine naboer printe og udfylde denne Miljøstationsaftale og sende den til Redux – Affald og Genbrug på mail miljoestation@kolding.dk. 

Redux kontakter jer for at lave den endelige aftale om placering og etablering af miljøstationen.
Du og dine naboer skal stå for at gøre standpladsen klar. I skal sørge for, at der bliver lagt fliser på området. Redux leverer fliser og sand til arbejdet. Desuden etablerer Redux en nedkørselsrampe ved kantstenen, hvis det er nødvendigt. Når standpladsen er klar til brug, giver I besked til Redux. Så sørger de for levering af beholderne.

Evt. spørgsmål kontakt:

Redux – Affald og Genbrug

Bronzevej 3
6000 Kolding
Tlf: 79 79 71 00
 

TAPS SENIORKLUB’s GENERALFORSAMLING (2020)

Onsdag d. 27. oktober 2021 kl. 14.00

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning om årets gang
 4. Kassererens beretning og regnskab
 5. Indkomne forslag

Forslag skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

Ingrid Bodholdt (villig til genvalg)

Ida Christensen (ønsker ikke genvalg)

 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 2. Valg af 1 revisor
 3. Valg af 1 revisorsuppleant
 4. Eventuelt

Gratis influenzavaccination i Taps Seniorhus.

Mandag d. 4. oktober mellem kl. 9.00 og 10.00 kan man få en gratis influenzavaccination i Taps Seniorhus, hvis man tilhører en af følgende risikogrupper: 

 • Alle personer, der er fyldt 65 år senest pr. 15. jan 2022.
 • Personer med visse kroniske sygdomme, f.eks svær astma, KOL eller diabetes.
 • Førtidspensionister.
 • Andre personer i særlig risiko.
 • Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgave med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza.
 • Er du i tvivl om, hvorvidt du eller en af dine nærmeste hører til en af grupperne, kan du kontakte din læge. Lægen kan hjælpe med at vurdere, om vaccinationen er relevant for dig.

Vaccination i Taps

Taps Seniorhus
Ødisvej 22, Taps
6070 Christiansfeld

Taps Oldboys har vundet årets turnering.

Taps oldboys spiller hvert år med i den lukkede Snapseturnering.
Efter mange års kamp er det nu endelig lykkes at blive nr. 1
Selvom de stadig mangler at spille en kamp på udebane mod Hovslund, så er deres føring så stor at de ikke kan hentes. 

Kæmpe stort tillykke til hele Taps oldboys holdet, for deres super flotte præstation. 

Stillingen inden årets sidste kamp
Hold K U T V SM MI MD POINT
Taps 17 3 2 12 52 17 35 39
Fynslund 17 4 3 10 31 21 10 34
Christiansfeld 17 1 5 11 27 18 9 34
Gram 17 6 3 8 35 26 9 30
Jels 17 2 6 9 34 18 16 29
Sommersted 17 1 8 8 22 33 -11 25
Stepping 17 1 9 7 40 34 6 22
Øster Lindet 17 2 10 5 29 39 -10 17
Hovslund 17 1 14 2 22 51 -29 7
Moltrup 17 1 14 2 12 47 -35 7

Svar ang pullerter på Ødisvej

På generalforsamlingen d. 1. september blev der under eventuelt spurgt fra en af de fremmødte,  om det er muligt at få hastighedsdæmpende pullerter på Ødisvej, ligesom der er på Åstorpvej.
Forslaget blev bragt videre til “Trafik, Vej og Park” ved Kolding kommune og der er nu kommet svar:

Nu er der jo både etableret sidehelle med 30 km-zone (anbefalet max-hastighed) ved Åbrinken og ét bump ved kirken, så umiddelbart har vi ikke planer om yderligere fartdæmpning på Ødisvej.

Pullerterne på Åstorpvej blev primært opsat for at holde den tunge trafik lidt væk fra de tilgrænsende huse. Rabatterne på Ødisvej er ikke helt så bred, så der ses ikke umiddelbart at være plads til en løsning, hvor pullerterne dels skal holdes i en passende afstand til kørebanekant (ca. 0,5 m) samtidigt med at gående kan være mellem pullerter og privat hække/hegn.

Oplever I problemer med for høj fart, vil vi henvise jer til poltiet, hvor det på deres hjemmeside er muligt at bestille en fartkontrol. “

Åbning af den nye Retro butik

Så er vi snart klar til at vise hvad det nye Retro skilt i Taps er om.

Reserver den 25.9.2021

For os er det lokale vigtig, du er derfor velkommen når vi åbner den 25.9.2021 kl. 10-17. Vejret kan vi ikke styre men vi gør det bedste for at skabe hyggen omkring (kaffe, kage, mulighed for pølser, drikke, is med mere for symbolsk beløb). Børn velkommen til at sælge deres brugte legetøj, bord tages med selv, så finder vi pladsen.

Vi købte ejendommen i Tapsøre for at udvide vores butik. Retro, design og galleri. Også den skæve gave, ting med sjæl, specialiteter såsom gode ting til ganen med mere. Vi tager det ind i butikken der giver mening. Et lokal sted at “ose”, købe til hjemmet, gå tur til med venner og bekendte, til gaver eller blot få en lokal snak, som i de gode gamle dage. Vi bliver mest en weekendbutik og webshop. Men også et sted hvor vi vil gøre noget for at mødes om tema, f.eks vores passion gamle biler.

Vi har plads, har du lyst til en loppe eller stadeplads i gården så kontakts os, det gratis.
Skriv datoen ned !

Vi glæder os til at se dig og jer.

Mvh
Rie og Brian
Vestermosevej 13, Tapsøre
tlf. 28576750

www.Lundsminderetro.dk

Husk at betale husstands kontingent 2021

Der er desværre rigtig mange som har glemt at betale betale husstands kontingent i 2021. 

Det kan gøres via MobilePay 47317 (Husk at skrive vejnavn + husnummer i tekstfeltet, postnummer er ikke nødvendigt) eller med dankort på https://www.taps.dk/husstandskontingent/

For at vores lille by kan fungere, er det vigtigt at alle husker at betale husstands kontingent.

Kontingentet går til at vedligeholde, og udvikle områdets faciliteter, grus på vores ca. 20 km stisystemer, nye bænke, gynger, krolf, fodboldgolf, græsslåmaskiner, hjertestarten ved seniorhuset, broer over åen, blomsterkummen ved hovedvejen, juletræ, Sankt Hans fest, samt hele området ved grillhytten og shelterne, samt meget, meget mere.

Prisen er 150 kr. pr. år, pr. husstand.

Er man i tvivl om man har betalt for 2021, er man altid meget velkommen til at kontakte: 

Bestyrelsesmedlem og kasserer:
Jørn Boysen
Koldingvej 89
Tlf: 22707100

Formand:
Winnie Gaj Nedergaard Nielsen

Ødisvej 23
Tlf: 22181798

Eller via bestyrelsens fælles mail: tapsdk6070@gmail.com

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Taps.dk holder generalforsamling onsdag d. 1. september 2021 kl. 19.00.
I den gamle gymnastiksal på Taps skole.

Der vil blive serveret øl, vand, kaffe og kage.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:
1. Velkomst.
2. Valg af ordstyrer.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af regnskab for 2020.
5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor.

På valg fra bestyrelsen er:
– Kai Eskelund
– Lolke Van Mulligen
– Kenneth Juul
– Winnie Gaj Nielsen
Alle fire ønsker at genopstille.

På valg som suppleanter til bestyrelsen er:
– Igor Maresic
– Thilde Kjærgaard Lange
Begge ønsker at genopstille.

Revisor suppleant ønskes.

6. Korte meddelelser fra bestyrelsen.
7. Eventuelt.