Indkaldelse til generalforsamling 2021

Taps.dk holder generalforsamling onsdag d. 1. september 2021 kl. 19.00.
I den gamle gymnastiksal på Taps skole.

Der vil blive serveret øl, vand, kaffe og kage.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:
1. Velkomst.
2. Valg af ordstyrer.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af regnskab for 2020.
5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor.

På valg fra bestyrelsen er:
– Kai Eskelund
– Lolke Van Mulligen
– Kenneth Juul
– Winnie Gaj Nielsen
Alle fire ønsker at genopstille.

På valg som suppleanter til bestyrelsen er:
– Igor Maresic
– Thilde Kjærgaard Lange
Begge ønsker at genopstille.

Revisor suppleant ønskes.

6. Korte meddelelser fra bestyrelsen.
7. Eventuelt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.