Forfatterarkiv: Winnie Gaj Nielsen

Husstandskontingent 2024

Så er det blevet tid til at betale husstandskontingent for 2024, der er også åbnet op for betaling til cykling, fodbold, krolf og karlegymnastik.

Husstandskontingentet går til at vedligeholde, og udvikle områdets faciliteter, grus på vores ca. 20 km stisystemer, krolf, fodboldgolf, bænke, græsslåmaskiner, blomsterkummen ved hovedvejen, juletræ, Sankt Hans fest, gynger til byens børn, samt hele området ved grillhytten og shelterne, samt meget, meget mere.

Prisen er 150 kr. pr. år, pr. husstand.

Det kan betales med dankort her via Conventus 

Eller med MobilePay 47317 husk at skrive vejnavn + husnummer i tekstfeltet, eget navn og postnummer er ikke nødvendigt.

Bestyrelsen for Taps.dk vil gerne ønske jer alle sammen et rigtig godt nytår.

Støt op om Taps Børnehave

Kære Taps!

Vi har brug for jeres støtte og opbakning.

I går (torsdag) demonstrerede vi foran Godset i Kolding, og vi var i god dialog med flere byrådspolitikere og også med forskellig presse. Vi var blandt andet i TV2 News og Co og i P4 radio.

BUPL demonstrerede også, dem fik vi også en god snak med.

Jeg har også kontakt med Karina Lorentzen Dehnhardt som muligvis kommer og besøger mig/os og Taps Børnehave. Hun er folketingspolitiker for SF i Syd- og Sønderjylland.

Tirsdag den 26/9-2023 er der byrådsmøde og 2. behandling af Kolding kommunes 2024-budget på Kolding Rådhus, og vi vil igen demonstrere udenfor og muligvis deltage i byrådsmødet igen.

Kampen om Taps Børnehave er IKKE tabt endnu! Der ER politikere der hører os, og ingen underskrifter gælder endnu! Men vi har brug for at være flere end 5 der stiller op! Vi har brug for at vi står minimum 100 mand foran det rådhus den 26/9!

Så kom nu Taps!

Lad os kæmpe den her kamp sammen! For vores børnehave, for børnene, for personalet i børnehaven, for lokalsamfundet og for den lille by vi alle holder af.

Lad os vise dem at vi er mange, og at det faktisk er rigtige mennesker der bor i Taps! Taps er IKKE bare en by man kører igennem!

Byrådsmødet finder sted, på Kolding Rådhus 26/9-2023 klokken 19.00, og jeg forestiller mig, at vi mødes foran rådhuset inden mødet, mere info kommer senere.

Sæt kryds i kalenderen og lad os kæmpe sammen! Lad os vise dem, hvem vi er i Taps!

Og om ikke andet, så er der i hvert fald ingen der kan sige bagefter, at ingen gjorde noget!

Jeg laver en begivenhed på Facebook, hvor man meget gerne må melde sig til, så vi kan få en føling med hvor mange der kommer.

De bedste hilsner, og med håbet om stort fremmøde den 26/9.

Thilde Kjærgaard Lange.

Husk at skrive under på bevaring af Taps Børnehave

https://www.skrivunder.net/bevaring_af_taps_bornehave

Fællesspisning i Taps søndag d. 1. oktober

Beboerne i Tapsøre inviterer til fællesspisning på Taps skole, ødisvej 20.

søndag d. 1. oktober 2023 kl. 17.30

Menuen er glaseret nakkesteg med flødekartofler og salat.
Samt dessert med kaffe/te.

Priser:           Voksne 60 kr.
                      Børn 4-12 år 30 kr.
                      Børn 0-3 år gratis.

Husk at medbringe tallerken til hovedret og dessert, bestik, glas og kaffe eller te kop, samt egne drikkevarer.

Tilmelding på SMS til Hanne 29 44 68 11 senest d. 24. september.

Betaling sker ved ankomst d. 1. oktober, og man kan enten betale kontant eller med MobilePay.

Vi glæder os til at være sammen med jer.

Hilsen Tapsøre

Borgermøde om lukning af børnehaven

Forældrebestyrelsen i Taps børnehave inviterer hermed alle forældre, byrådet, borgmesteren og alle folk i Taps til borgermøde den 31/8 kl. 19.00 på Taps gamle skole, Ødisvej 22.
Ang. den aktuelle situation og fremtiden for byen.

Vi håber på at alle kan deltage, for vi har brug for opbakning fra alle sammen.

Hilsen
Forældrebestyrelsen i Taps Børnehave

Skal Taps børnehave bevares eller lukkes?

Information ang. Taps børnehave fra forældrebestyrelsen. 

Vi i bestyrelsen har afholdt et ekstraordineret bestyrelsesmøde i forhold til budgetforslaget der omhandler lukning af Taps Børnehave.

Mandag d. 21. kl 9:15 afholder Udvalget for børn og uddannelse første behandling af budget forslag på Ålegården 2-4, Gæstekantinen (1. sal)

Vi mener ikke der er grundlag for at lukke børnehaven.

Vi har taget kontakt til medierne – både aviser og TV2 og udarbejdet et skriv til børn og uddannelsesudvalget.

Forældrebestyrelsen opfordrer til at kontakte politikerne med begrundelser for at børnehaven skal bevares.

Du kan også møde op til udvalgsmødet på mandag hvor vi ønsker at samle en gruppe udenfor og vise vores uenighed. Kontakt gerne Linda Damm 24252676 hvis du har mulighed for at deltage, så vi ved lidt om hvor mange der kommer.

Der er 2. behandling i byrådet senest midt i oktober og intet er afgjort inden.

Vi opfordrer jer til at bevare roen og håbet. Intet er endnu afgjort.

I er velkommen til at tage kontakte formanden for forældrebestyrelsen i Taps børnehave Alice Skorek mobil 81618210.

Med venlig hilsen
Forældrebestyrelsen for Taps børnehave.

 

——————————————————————————————————–

Som formand for Taps by og idrætsforening kan jeg, og resten af bestyrelsen kun støtte op om at bevarer Taps børnehave.

Det vil være et stort tab for byen at miste børnehaven, både det liv det giver i byen med leg og latter, men også for byen som helhed. At vi har en børnehave til byens børnefamilier, og at byens børn kender hinanden fra børnehaven. Det er vigtigt at holde fast i og værd at kæmpe for.

Vi må heller ikke glemme den negative økonomiske konsekvent det kan få for vores huspriser, og måske gøre det svære at sælge huse i byen, samt den negative spiral kan blive endnu sværere at få vendt for byens udvikling.

Alting handler jo om penge, og politikerne håber på at kunne spare sølle 400.000 kr. ved at lukke Taps børnehave. Men de glemmer jo at ikke alle børn trives i store institutioner, og alting bliver ikke bedre at af blive centraliseret i storbyenerne.

Sidder der nogen i Taps som har ideer eller andre resurser som man kan hjælpe med, så tøv ikke med at kontakte formanden for forældrebestyrelsen i Taps børnehave Alice Skorek mobil 81618210 hurtigst muligt.

Hilsen
Winnie Gaj Nielsen
Formand Taps.dk

Sankt Hans i Taps d. 23 Juni.

Kom til Sankt Hans i Taps, i år dog uden bål og sang, da det er alt for tørt og derfor for farligt med bål.

Så derfor bliver det en hyggelig fællesspisning i det fri. Vi holder det ved grillhytten, bagved børnehaven på ødisvej. Grillen klar kl 18.00.

Medbring selv mad, service og drikkevarer. I år er der dog mulighed for at købe fadøl. Ronnie Jørgensen står i “Ronnies minibar” og sælger lyse og mørke Hancock fadøl til 25 kr pr stk. Andre drikkevarer medbringer man selv.

Vi glæder os til at se dig og din familie.

 

Arbejdsdag søndag d. 11. juni

Taps.dk holder arbejdsdag er søndag d. 11. juni 2023 kl. 9.30 

Så er det tid til en fælles arbejdsdag i Taps.
Vi har brug for alle de hænder vi kan få, så tag din nabo under armen og giv en hånd med.

Punkter der vi ønsker hjælp til er:
Fejl og mangler på legepladsen udbedres.
Maling af grillhytte, bord/bænkesæt og nogle af redskaberne på legepladsen.
Rengøring og lugning af arealerne ved grillhytten, omklædningsrummene, samt foran pizzariet.

For ikke at stå med for meget eller lidt materiel, bliver dagen med tilmelding. SMS Kai 23696712, senest d. 4. juni

Hvis I har nogle ønsker omkring hvilken opgave I ønsker at give hånd med, må I også meget gerne skrive det i SMS’en.

Der er altid gratis forplejning til de fremmødte. Menu: Pølser og flutes samt en god mixet salat, samt øl og vand.

Vi mødes ved grillhytten, ødisvej 20 (bag ved børnehaven) Medbring gerne eget værktøj hvis det er muligt.

MVH

Bestyrelsen Taps.dk

Ren Dag søndag d. 26. marts

HUSK søndag d. 26. marts 2023, holder vi Ren Dag i Taps.

Mød op ved grillhytten kl. 9.30 (bag børnehaven på Ødisvej) 

Derefter vil man bliver delt op og få tildelt en rute, hvor man så samler affald.

Når vi er færdige ca. kl. 11.30-12, er der øl/vand, grillpølser, brød og kartoffelsalat, som naturligvis er gratis.

Af hensyn til indkøb af mad og drikke, er man meget velkommen til at tilmelde sig, på en sms til Søren Østergaard 61 60 60 24

Taps.dk har 10 gribetænger til låns og man får affaldssække udleveret. Tag evt. et par handsker med.

MVH
Bestyrelsen, Taps.dk

HUSK HUSK HUSK

På søndag – Beboerne på Lindetoften og Koldingvej vil gerne inviterer til fællesspisning på Taps skole søndag d. 5. marts KL 17.30

 

På Tirsdag – Taps.dk holder generalforsamling tirsdag d. 7. marts 2023 kl. 19.00 på Taps skole, i den gamle gymnastiksal.

 

 – Husk at betale husstandskontingent for 2023.
Prisen er 150 kr. pr. år, pr. husstand.

Det kan betales med dankort her via Conventus 
Eller med MobilePay 47317 husk at skrive vejnavn + husnummer i tekstfeltet, eget navn og postnummer er ikke nødvendigt.

 

 – Ren dag søndag d. 26. marts kl 9.30, vi mødes ved grillhytten. 

 

Generalforsamling 2023

Taps.dk holder generalforsamling tirsdag d. 7. marts 2023 kl. 19.00 på Taps skole, i den gamle gymnastiksal.

Der vil blive serveret øl, vand, kaffe og kage.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Mød op og giv din mening til kende.

DAGSORDEN:

1. Velkomst.

2. Valg af dirigent.

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2022.

5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.

På valg fra bestyrelsen er:

– Kai Eskelund, ønsker genvalg.

– Winnie Gaj Nielsen, ønsker genvalg.

– Conny Uekermann Jensen, ønsker genvalg.

– Lolke Van Mulligen, ønsker ikke genvalg.

– Kenneth Juel, ønsker ikke genvalg.

Revisorer på valg: 

– Karl Nielsen, ønsker genvalg.

– Ronnie Jørgensen, ønsker genvalg.

6. Vedtægtsændringer i §4 punkt 1 se bilag.

7. Taps efter 2024 og skolekøkkenet.

8. Hundeskov i Taps.

9. Frivillige hænder.

10. Eventuelt.

Bilag: §4 Bestyrelsen.
1. Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges direkte på generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer.

Her ønsker bestyrelsen at slette tallet 7, så vi ikke har en øvre grænse, og tilføje ordet minimum. Således at der fremover vil stå “Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer.”