Nyt bump på vejen.

Teknik- og Klimaudvalget har den 11. marts besluttet at afsætte de nødvendige midler til etablering af ét bump på Ødisvej i Taps.

Bumpet forventes etableret i løbet af 2020. Nærmere kan vi desværre ikke komme det p.t. pga. den delvise nedlukning af den offentlige sektor.

Vi forventer at placering af bumpet bliver i buen ud for plænen ved kirken, hvor vejbanen skifter farve. På den måde får vi reduceret farten lidt både ind i og ud af byzonen i de to uoverskuelige sving. Med den løsning er der også vist hensyn til nærmeste beboelser, med de støj gener der måtte forekomme.

Lukning af alle aktiviteter i Taps

Kolding kommune har lukket for alle aktiviteter og forsamlinger i kommunale bygninger, i foreløbig 14 dage.
Dette gælder også for de der har adgang med brik eller nøgle.
Ligeledes vil det gælde for udlejning på Taps skole.
Vi forventer at dette vil blive respekteret.
Med venlig hilsen
bestyrelsen for
Taps.dk by- og idrætsforening.

Meddelelse fra Kolding Kommune:

Lukning af alle kommunale idræts- og fritidsfaciliteter

Alle kommunale idræts- og fritidsfaciliteter lukkes.
På baggrund af regeringens udmelding den 11. marts 2020 lukker Kolding Kommune alle kommunale idræts- og fritidsfaciliteter fra fredag den 13. marts om morgenen og indtil den 27. marts 2020.
Hvad betyder detr:

Der ikke er adgang til møde- og aktivitetslokaler, fodboldanlæg, idrætshaller, gymnastiksale, svømmefaciliteter, klasse og faglokaler mm. i denne periode. Det gælder også, selv om I har nøgler til de kommunale lokaler, I benytter.

Der bliver ikke opkrævet gebyr i lukkeperioden – I skal ikke afbooke jeres tider, det gør vi.

Vi anbefaler, at I følger anvisninger fra jeres respektive hovedorganisationer.

Foreninger i egne og lejede lokaler
Vi anbefaler, at foreninger i egne eller lejede lokaler følger samme anvisninger. Der vil ikke blive reduceret i de kommunale tilskud som følge af timer, der ikke kan gennemføres i lukkeperioden.

Selvejende institutioner
Vi opfordrer til, at alle selvejende institutioner også lukker ned. Der vil ikke blive reduceret i det kommunale tilskud.

Medarbejdere i Fritid og Idræt
Vi er, som alle andre offentlige ansatte, sendt hjem og træffes på mail og tlf.

Pas godt på jer selv og hinanden!

Fastelavn i Taps

Søndag den 1. marts afholder vi fastelavn på Taps Skole kl. 15.00
Vi starter med tøndeslagning, hvor vi kårer kattekonger og kattedronninger.
Et kompetent udvalg kårer bedste udklædning.
Pris 15 kr. for børn og 30 kr. for voksne.
Inkl. fastelavnsbolle, kaffe, saft og slikpose.
Vi tager imod MobilePay og kontanter.

Fastelavnshilsner
Jenny, Thilde & Winnie

Sponsoreret af SuperBrugsen Tøndervej, Kolding

Venligst respekterer standsnings- og parkeringsforbuddet på Ødisvej.

Bestyrelsen for Taps.dk vil gerne bede alle skolens bruger om at respektere det standsnings- og parkeringsforbud der er på Ødisvej ud foran skolen og børnehaven, og i stedet benytte p-pladsen bag ved skolen.

Som gående kan man have meget svært ved komme forbi med barnevogn, når der bliver parkeret på fortovet.

Som bilist skaber det mange unødvendige farlige situationer, når der holder biler som spærrer for udsynet.

Det er både hjemmeplejen der ikke kan komme ud, og de omkring boende borgere, der har svært ved at se noget når de skal ud af indkørslen.

Landbrugsmaskiner har ofte svært ved at komme forbi, p.g.a. parkerede biler.

Brug venligst p-pladsen bag ved skolen.

Opdatering

Så er hjemmesiden opdateret med den nye udlejer, ny bestyrelse, ny kasserer, og med nyt billede. Referat fra generalforsamling 2020 og formandsberetningen for 2019 er lagt ind på siden, de kan findes under “information” eller “Året rundt”

Alle nye datoer for 2020 er lagt ind, der kommer selvfølgelig mere information om de enkelte begivenheder efterhånden som vi kommer frem i året. og der er også fundet datoer til fællesspisning for 2021.

Taps kalenderen 2020

Fastelavn søndag d. 1. marts 

Fællesspisning søndag d. 8. marts

Ren dag søndag d. 19. april

Arbejdsdag lørdag d. 16. maj

Sankt Hans tirsdag d. 23. juni

Arbejdsdag lørdag d. 5. september

Fællesspisning søndag d. 4. oktober

Ny belægning bag skolen.

Som nogen måske har opdaget har Kolding kommune i dec. 2019 fået lavet kloak og lagt ny belægning bag ved skolen, der hvor bandebanen stod før.

Den gamle trappe mellem p-plads og omklædningsrummene er flyttet, til fordel for en mere hensigtsmæssig placering, og der er kommet en cykelrampe.

Pladsen er dog lagt fra færdig, der vil komme lidt små justeringer, bla. et trin der skal forbedres, borde og bænke skal på plads, blomster skal plantes i de nye bede, og Cykelklubben taler om at lave et stativ/vaskekar til at vaske cykler i.

Der er også kommet en ny trappe ned til fodboldbanen, det bliver Old boys spillerne uden tvivl glade for.

Det skal nok blive rigtig godt når det er helt færdigt.

Vejbump på Ødisvej

Ligesom der i 2018 kom et vejbump på Åstorpvej lidt før bygrænsen, arbejder vi i bestyrelsen for Taps.dk på at få et vejbump ved kirken på Ødisvej.

Vi er i dialog med Kolding kommune om placering af bumpet i buen ud for plænen ved kirken, hvor vejbanen skifter farve.  På den måde får vi reduceret farten lidt både ind i og ud af byzonen i de to uoverskuelige sving. Med den løsning er der også vist hensyn til nærmeste beboelser, med de støj gener der måtte forekomme.

Kolding kommune gennemførte en trafiktælling på Ødisvej i slutningen af august 2019. Målingen viste, at der ud for kirken i alt kørte ca. 500 biler i døgnet (omtrent lige mange i hver retning). Gennemsnitsfarten var ca. 55 km/t, og der blev kørt næsten lige stærkt i begge retninger.

Kolding kommune vil derfor i løbet af 2020 skitsere og regne overslag på et asfaltbump svarende til det bump, som i 2018 blev udført på Åstorpvej. Vi håber på at det kan blive bevilget og udført i 2020, eller senest i 2021.