Vejbump på Ødisvej

Ligesom der i 2018 kom et vejbump på Åstorpvej lidt før bygrænsen, arbejder vi i bestyrelsen for Taps.dk på at få et vejbump ved kirken på Ødisvej.

Vi er i dialog med Kolding kommune om placering af bumpet i buen ud for plænen ved kirken, hvor vejbanen skifter farve.  På den måde får vi reduceret farten lidt både ind i og ud af byzonen i de to uoverskuelige sving. Med den løsning er der også vist hensyn til nærmeste beboelser, med de støj gener der måtte forekomme.

Kolding kommune gennemførte en trafiktælling på Ødisvej i slutningen af august 2019. Målingen viste, at der ud for kirken i alt kørte ca. 500 biler i døgnet (omtrent lige mange i hver retning). Gennemsnitsfarten var ca. 55 km/t, og der blev kørt næsten lige stærkt i begge retninger.

Kolding kommune vil derfor i løbet af 2020 skitsere og regne overslag på et asfaltbump svarende til det bump, som i 2018 blev udført på Åstorpvej. Vi håber på at det kan blive bevilget og udført i 2020, eller senest i 2021.

Genforeningen 2020

10. juli er det 100 år siden, at Christian 10. red over den gamle grænse ved Frederikshøj syd for Kolding for at indlede en uges besøg Sønderjylland, der nu atter var blevet dansk.

På 100-års dagen følger vi i fodsporene på kongens rute, der gik fra Frederikshøj til Tyrstrup Kirke i Christiansfeld og videre til Haderslev og Aabenraa. Som sin bedstefar vil H.M. Dronningen besøge disse steder, som led i rundturen.

Karettur ved Frederikshøj og besøg i Christiansfeld

En kongelig karettur genskaber det ikoniske øjeblik på landevejen syd for Kolding. Et bronzebånd og en nyfortolkning af den historiske æresport markerer den historiske grænse, og turen fortsætter til Christiansfeld, som i 2015 blev optaget på UNESCO’s Verdensarvsliste. Etapen afsluttes med en andagt i Tyrstrup Kirke.

Genforeningsfest i Christiansfeld

Festen fortsætter i Christiansfeld efter det kongelige besøg. Christiansfeld Centret byder på en lang række af aktiviteter og underholdning med bl.a. gratis sønderjysk kaffebord, musik af kendte artister og teater og lege for børn. Man kan også deltage i byrundvisninger og høre om tiden i Christiansfeld før og efter Genforeningen.

Dansk-tysk kærlighedshistorie i Haderslev

Næste stop for det kongelige besøg er Haderslev, hvor der i Damparken vises glimt af den unikke opsætning af Shakespeares ”Romeo og Julie”. Med en dansktalende Romeo og en tysktalende Julie symboliserer forestillingen spændingsforholdet mellem sprog, kærlighed og national loyalitet, som det udspandt sig i mange familier i det dansk-tyske grænseland.

Genforeningsparken indvies

Dagens tredje og sidste stop er Folkehjem i Aabenraa, hvor H.M. Dronningen indvier den nyetablerede genforeningspark. Der vises uddrag af operaen ”Grænsemageren”, som skildrer de politiske og personlige dramaer for den centrale nøglefigur H.P. Hanssen, hvis politiske karriere havde adskillige højdepunkter på Folkehjem. Kongeskibet lægger til i Aabenraa Havn.

Programmet offentliggøres på hjemmesiden www.genforeningen2020.dk forud for arrangementet. Tidspunktet for arrangementet er foreløbigt.

Teksten er lånt fra hjemmeside https://genforeningen2020.dk/

Dagsorden til generalforsamling 2020

Taps.dk by- og Idrætsforening generalforsamling tirsdag d. 21. januar 2020 kl. 19.00 i seniorhuset.

Dagsorden:

  1. Velkomst.
  2. Valg af dirigent __________________
  3. Formandens beretning.
  4. Fremlæggelse af regnskab for 2019.
  5. Valg af ny kasserer.
  6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor.

På valg er:
-Poul Larsen ønsker ikke genvalg.
-Torben Danielsen ønsker ikke genvalg.
-Igor Maresic ønsker ikke genvalg.

  1. Fremmøde ved arbejdsdage.
  2. Nyt fra Landsbypuljen og cykelloungen.
  3. Eventuelt.

Glædelig jul og af hjertet tak.

Bestyrelsen for Taps.dk vil gerne ønske alle beboere i Taps og omegn en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

En stor tak til Finn og Anja Otto, som har sponsoreret det fine juletræ ved hovedvejen.

Vi vil også gerne sige tak til det trofaste “Juletræshold”, som igen i år har sørget for at hente og pynte juletræet.

Der skal også lyde en stor tak til alle de frivillige, som i løbet af året har hjulpet med at holde byen pæn til ren dag, givet en hånd med ved arbejdsdage og lavet mad til fællesspisning.

Sidst men ikke mindst, en kæmpe tak til Tommy, for at holde vores stier pæne og med grus på.

Husk generalforsamling i Taps d. 21. januar kl. 19.00, i seniorhuset.

Lucia Taps kirke

Søndag 8. dec. kl. 16.00 er der advents gudstjeneste i Taps kirke, med Lucia-optog med børn fra Taps, bagefter er der suppe på Taps Skole.

Alle er velkommen til et par hyggelige timer med familie og venner.

Hilsen
Vejstrup,Hejls,Taps pastoratråd

Ny i bestyrelsen ?

Bestyrelsesmedlem.

Vi søger 3 nye medlemmer til bestyrelsen. Både nye og gamle bestyrelsesmedlemmer vil blive taget imod med kyshånd.

Der bliver holdt møde et par timer ca. 4 gange om året, hvor vi planlægger ren dag, arbejdsdag, samt ordner stort og små for byen.

Hvis ikke vi er minimum 5 i bestyrelsen, kan den ikke ifølge vedtægterne ikke fortsætte, og så bliver Taps by- og idrætsforening (Taps.dk) nedlagt.

Kom nu op af stolen, og giv en hånd med, ellers går alt i stå og byen falder fra hinanden.

Der er generalforsamling tirsdag d. 21. januar kl. 19.00 i seniorhuset.

Henvendelse til Kai Eskelund 23 69 67 12 eller Winnie Gaj Nielsen 22 18 17 98

Ny udlejer

Udlejer og ansvarlig for skolens lokaler.

Lars har valgt at stoppe som udlejer for skolens lokaler, en stor tak til Lars for hans arbejde med at fremvise lokaler, udlevere nøgler, lægge tæpper på og styre booking af lokalerne.

Vi søger derfor en ny som vil overtage efter Lars, man vil naturligvis blive sat godt ind i tingene og man modtager et mindre vederlag.

Hvis vi som beboer i Taps skal kunne blive ved med at leje skolens lokaler, både til private fester og til fælles arrangementer som fastelavn, fællesspisning m.m., så har vi bruger for en ny udlejer. Ellers mister vi den mulighed, så det er vigtig at der kommer en ny udlejer.

Henvendelse til Kai Eskelund 23 69 67 12 eller Winnie Gaj Nielsen 22 18 17 98

Taps.dk har brug din hjælp

Ny Kasserer.

Da vores nuværende kasserer Rikke, har valgt at stoppe ved udgangen af dette regnskabsår, søger vi en ny kasserer fra 2020. Vi takker Rikke for hendes mange år som kasser, og for hendes arbejde i bestyrelsen.

Den nye kasserer vil naturligvis blive hjulpet godt i gang, og man får sine omkostninger dækket. Som kasserer for Taps.dk, arbejder man sammen med bestyrelsen, men man er ikke forpligtet til at komme til alle bestyrelsesmøder.

Vi har virkelige brug for en ny kasserer, da vi ikke har økonomi til at købe os til den ydelse, og så er det jo også rart hvis det var en med lokalkendskab, fremfor en fremmed. Det er en vigtig post, som vi ikke kan undvære.

Henvendelse til Kai Eskelund 23 69 67 12 eller Winnie Gaj Nielsen 22 18 17 98