Referat fra generalforsamling Taps.dk 1. september 2021

  1. Velkomst ved formand Winnie Gaj Nedergaard Nielsen.
  2. Valgt til ordstyrer Jørn Boysen.
  3. Formandens beretning. Lagt ud på hjemmesiden.
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab af kassereren Jørn Boysen. Regnskabet er udleveret til de fremmødte.

Der har været et underskud på driften knap kr. 7000., heri indgår dog køb af ny pc til 4500kr. Set i lyset af covid 19, var det forventeligt, da der heller ikke var indtægter fra div. udlejning.

  1. På valg til bestyrelsen. Winnie G. N. Nielsen, Kenneth Juul, Lolke Van Mulligen og Kai Eskelund. Suppleanter Igor Maresic og Tilde Kjærgaard Lange. Alle ønskede genvalg, og der var ingen modkandidater.
  2. KORTE MEDDELELSER OG ORIENTERING FRA BESTYRELSEN.

Vi forventer igen fra start 2022 at køre sædvanlige fast kalenderår med fastelavn, fællesspisning, Sankt Hans, arbejdsdage m.m.

Fællesspisning forår 22 Dahlsvænget, efterår Åstorp- og Feldskovvej.

Det har været lidt sløj med opbakning til de sidste par arbejdsdage. Der bliver nødt være andre end bestyrelsen til at løfte opgaverne, der i forvejen har mange andre ting at tage vare på. Man kan også blot byde ind med individuel indsats, f.eks. – jeg/vi vil gerne imprægnere bænkene, bålhytten el. lignende.

Diverse kontingenter kan betales via Conventus – nu også med Visa og MasterCard. Det reducerer Kassererens arbejde væsentligt, husk 1 indbetaling for hver aktivitet. Hvis man er nødsaget til at bruge Mobil Pay, så husk at angive aktiviteten eller adressen i kommentarfeltet.

Flere lodsejere har påtalt, at der ofte forekommer løsgående hunde på stierne.
Det er helt uacceptabelt, at vi skal risikere at stier kan blive slettet på grund af dette. Af hundeloven fremgår det helt tydeligt, at hunde skal føres i snor.
Man må forstå, jord loddet kan være udlejet til jagt, eller der går husdyr på arealet.

Vi arbejder stadig på at få flytte skolekøkkenet over i vestfløjen.

Husstandskontingent via PBS er droppet – Det bliver alt for dyrt.

Indkomne forslag:

SKARNSTATIVER TIL HUNDEPRUTTEPOSER LANGS STIERNE.

Ja, hvis nogle hundeejere vil påtage sig at tømme dem regelmæssigt og holde rent omkring dem, vi har rigeligt ved bålhytten. Måske kunne hundeejerne i stedet tage lille skovl med, og grave det ned straks, det er langt mere miljørigtigt.

NY KROKODILLEFIGUR/SILHUET I KROKODILLESØEN.

(Den lille mergelgrav på stien mellem Åbrinken og Solskin.)
Vi håber, projektet allerede er i gode hænder.

  1. EVENTUELT. Vi kan starte med at konkludere, trods det ringe fremmøde – 6 personer- kom vi vidt omkring, og det var ikke let, at være ordstyrer.

Nogen var bange for at udlevere deres fødselsdato, det kan vi ikke undgå, da der hvert år skal indgives årgangslister til kommunen, og i øvrigt følger de gældende regler bevaring af personoplysninger.

Taps Ketcher Klub vil gerne have opslag af deres arrangementer som et event på hjemmesiden. De og andre er velkommen til at sende deres anmodning på tapsdk6070@gmail.com eller kontakt formanden.

Vi skal snart have indkaldt til et brugermøde for seniorhuset, og fundet ud af, hvem der har adgang, da seniorklubben har sporet lidt uregelmæssigheder.

Ved næste generalforsamling skal vi have ændret vilkårene for annoncering af generalforsamlinger.

Der har verseret forskellige rygter om nye byggegrunde i Taps – evt. i forlængelse af Taps Stationsvej – Det kunne være godt for byen hvis der blev mulighed for at nybygninger.

Referent Kai Eskelund