REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 7. MARTS 2023

 1. VELKOMST. Formanden bød velkommen, og kunne konstatere, at der var flest gammelkendte men heldigvis også nye ansigter bland de fremmødte.
 2. VALG AF DIRIGENT. Arne Lauritsen koldingvej blev valgt.
 3. FORMANDENS BERETNING. Beretningen er vedlagt i fuld ordlyd.
 4. FREMLÆGGELSE AF REVIDERET REGNSKAB FOR 2022
 5. VALG AF BESTYRELSE SUPPLEANTER OG REVISORER. Den ny bestyrelse er,

Formand – Winnie Gaj Nielsen, Ødisvej.
Næstformand – Charlott Dyhre Christensen, Ødisvej
Kasserer – Conny Uekermann Jensen, Åbrinken
Henrik Hansen, feldskovvej
Søren V. Østergård og Kai Eskelund, Ødisvej
På valg var:
Winnie og Kai blev genvalgt
Kenneth Juel og Lolke Van Mulligan ønskede ikke genvalg.
Conny har varetaget kassererposten efter sidste generalforsamling men er hermed valgt ind.
Suppleanterne Jeanette Lindegaard Poulsen og Anders D. Christensen, Ødisvej er genvalgt.
Revisorer Karl Nielsen, Christiansfeld og Ronnie Bo Jørgensen Åstorpvej.

 1. VEDTÆGTSÆNDRINGER. Blev vedtaget.
 2. TAPS EFTER 2024, SKOLEKØKKEN OG FORSAMLINGSHUS.

Fra 2024 udløber den kontrakt foreningerne har med Kolding Kommune, der lov til at bruge lokalerne til forsamlingshus i privat regi. Brug af kræfter og midler til evt. flytning af skolekøkkenet beror derfor på, at kontrakten forlænges. Kai indkalder foreninger og interessegrupper til brugerrådsmøde i løbet foråret.

 1. BYNÆR HUNDESKOV VED TAPS. Ønske om indhegnede bynære arealer til hunde på to foreslåede arealer viser sig ikke muligt, da lodsejerne ikke ønsker hegn på deres lodder.
 2. FRIVILLIGE HÆNDER. Bestyrelsen efterlyser, at nogen evt. vil tage ansvar for f.eks. at hjælpe med bedet foran pizzariet ser pænt ud og måske vande lidt i tørkeperioder. Trimme området omkring skolen med at fjerne blade og lugning i bedene ved omklædningen eller andre ting man synes trænger.

Der var ønske fra salen, at vi sætter en to do liste op på Facebook Taps-by.
På den måde kan også gøres når folk tænker de har tid og lyst.

 1. EVENTUELT. Seniorklubben påpeger det kan knibe med oprydning og rengøring efter udlån egne brugere og efter udlejning privat. Der var forslag om art ”sladrekalender” i lokalet så man kan se hvem der har griset. Udlejer har lovet at skærpe tilsynet.
  Dagplejerne og gymnastikholdet mener heller ikke, at den kommunale rengøring kommer helt ud i hjørnerne. Vi tager en dialog med forvaltningen herom.
  Hegnet foran skolebygning ud mod Ødisvej er defekt og skæmmende. Stilauget er villig til tage det ned. Det er forelagt pedellen, han hører sig herom hos den bygningsansvarlige.
  Stig Nedergaard efterlyser en husstandsomdelt pjece der indeholder praktiske oplysninger om vores foreninger og område mm. Det er ret dyrt og resursekrævende, men eksisterer allerede, de bliver dog kun delt ud til nye tilflyttere. Man enige om at lave en kort dronefilm med omegnsbilleder og indtalt info. Stig lovede at være ankermand.
  Fjernvarme kan blive en mulighed for bykernen. Fælles varmeløsninger kan blive en mulighed udenfor f.eks. Tapsøre. Det gode er, at det forlyder Blue Kolding måske bliver projektere