REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 27. februar 2024

  1. Formanden bød velkommen
  2. Valg af dirigent. Arne Lauersen blev valgt.
  3. Formandens beretning. Se bilag.
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab. Se bilag.
  5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.

Genvalg bestyrelse Søren Østergård og Charlott Christensen
Nyvalgt Kimmie Nissen.
Henrik Hansen ønskede ikke genvalg.
Suppleanter Anders Christensen og Henrik Hansen.
Genvalg af revisorer Karl Nielsen og Ronnie Jørgensen.

  1. Fællesspisning, rekruttering af madhold som nu eller anden skabelon?

Da det for et par veje har knebet med at stille hold, sender vi en ballon op nu her ved næste fællesspisning og spørger publikum.

  1. Taps sommerfest.

Lolke (solskin) har stillet forslag, om at genoplive en form for sommerfest.

Lolke, Charlott og Kimmie laver et oplæg.

  1. Eventuelt.

Der blev spurgt til anvendelse af børnehaven efter den lukkes slut marts. Bestyrelsen svarer at de er i dialog med en specialskole for børn med højt IQ har lagt billet ind på børnehaven. Bestyrelsen melder ud på hjemmesiden Taps.dk når vi har noget nyt.

Ingrid Bodholt formand for seniorklubben efterlyser erstatning for ødelagt service og inventar ved udlejning. Udlejer har midler til fornyelse.

Kolding kommune afholder møde om fælles lokal fjernvarme i Ødis 12. marts. Blue Water Kolding drifter anlægget hvis det bliver aktuel.

Få landsbylivet til at blomstre. Det er lykkedes for 650 indbygger i Årre ved Varde. ”Motoren” i værket kommer og giver os deres opskrift og erfaringer. Det sker på Volkerts Fylke med lidt til ganen 21. marts.

Tildelte midler fra landsbypuljen 2024. 31.000 kr. Dækker rør til dræn af vores stier, maskinleje og grus til stier.

Referent: Kai