Formandsberetning for 2022

Året begyndte uden den årlige fastelavnsfest i Taps, da vi i bestyrelsen var bekymret for at Corona smittetrykket ville være for stort i februar. 

Ren dag søndag d. 3. april var en stor succes, solen stod højt på himlen og der var mødt ca. 25-30 børn og voksne op, så alle ruter blev besat og de fik samlet skrald nok sammen til at fylde en hel trailer. Stemningen var god, og snakken gik på kryds og tværs under vejs. Bagefter var der naturligvis forplejning til de fremmødte, som tak for hjælpen.

Forårets fællesspisningen blev flyttet fra marts til maj, i håb om at smittetrykket ville være lavere og at vi kunne gennemføre det på forsvarlig vis. Efter 2 års pause uden ret meget socialt i byen, så håbede vi i bestyrelsen at 2022 kunne blive året, hvor beboerne i Taps igen kunne mødes til sociale hygge og samvær. 

Dahlsvænget stod for fællesspisningen i maj, de lavede flæskesteg med kartofler og brun sovs. Is og Brownie til dessert. Det var en stor succes og der kom rigtig mange. Hele den nye gymnastiksal var fyldt med glade mennesker, der gik mætte hjem efter en gang dejlig mad.

På arbejdsdagen i juni der 15-20 mænd og kvinder der knoklede med at male bålhytten, borde/bænke sæt og var ovre ved fodboldgolf for at fjerne ukrudt, rense huller op, flytte et hul og få sat stolper ved alle bannerne. Virkelig flot arbejde, og der skal lyde en stor tak til de fremmødte for deres indsats.    

Sankt Hans forløb stille og roligt, en hyggelig dag som det plejer, med bål og hyggeligt samvær.

Legepladsdagen i september blev desværre aflyst, da der ikke kom nogen tilmeldte. Rigtig ærgerligt, da legepladsen jo løbende trænger til vedligeholdelse.

Til fællesspisningen i oktober var det Årstorpvej og Felskovvej som skulle stå for at lave maden. Desværre var der ikke ret mange som kunne hjælpe med at lave maden og de sidste blev ramt af sygdom, så det endte med at Kai og Birthe stod for det hele selv. De lavede Chili Con Carne til 60 personer, spaghetti kødsovs til børnene, og æblekage til dessert. En kæmpe præstation, en stor tak til jer, for at gennemføre fællesspisningen med så få hænder.

Den tidligere kasserer stoppede ved generalforsamlingen i marts 2022, og Taps.dk stod derfor uden en kasserer. Til vores stor held så var Conny Jensen klar til at hjælpe os, og har taget posten som kasserer for Taps.dk. Conny har tidligere været kasserer for foreningen, og en godt kendt i vores regnskab system Conventus. Så hjerteligt velkommen tilbage Conny, og tak for at du trådte til da vi manglede dig.

Heldigvis lykkedes os at få tildelt 50.000 kr. fra landsbypuljemidlerne, og de blev brugt til at erstatte de to gamle stibroer i bunden af Dahlsvænget syd for byen. Senere på året i november fik vi igen tildelt en stor pose penge, hele 73.750 kr fik vi til renovere den store bro ved Solskins mark, overfor Taps kirke. så den igen kan blive sikker at passere med tunge maskiner. Og sidste men ikke mindst, fik vi i december et tilskud på 15.000 kr til grus, brændstof og vedligehold for maskinparken.

Taps oldboys fodbold vandt for 2. år i træk deres turnering, Snapsetuneringen.

Stort tillykke til dem med det flotte resultat. Så bliver det spændende at se om de i år kan tage 3 på stribe.

Afslutningsvis vil jeg gerne på bestyrelsens vegne sige rigtig mange tak, til alle der har ydet en indsats for Taps i 2022. Alle dem der har brugt kræfter og timer på at lægge grus ud, slå græs, arrangere fællesspisning, givet en hånd med til arbejdsdag, til juletræsholdet, Stilauget, alle holdledere i idrætsforeningen, og alle andre der har hjulpet med stor og småt. Tak for det. Skal vi ikke lige give alle de frivillige en rigtig stor hånd.

Formand for Taps.dk
Winnie Gaj Nielsen