FORMANDENS BERETNING FOR ÅRET 2023

Formandsberetning for året 2023

2023 var et mørkt år for Taps, da byrådet i Kolding tog beslutningen om at lukke Taps Børnehave i ly af natten, og så bort fra den modstand og de opråb som forældrebestyrelsen og borgerne i Taps, kunne nå at mønstre med så få dages varsel.

Forældrebestyrelsen opfordrede os alle til at kontakte byrådspolitikerne med gode augmenter og begrundelser for at børnehaven skulle bevares.

Der blev taget kontakt til medierne, flere aviser og TV2 og udarbejdet et brev til børne og uddannelsesudvalget. Der blev holdt et borgermøde, afholdt demonstrationer flere steder, og vi mødte op til byrådsmøder med skilte og bannere for at vise vores utilfredshed.

Alt sammen forgæves, da byrådspolitikerne i Kolding længe havde besluttet sig, og indgået andre aftaler. På trods at politikerne lovede borgerne i Taps at bevarer børnehaven, dengang de lukkede Taps skole.

Nu er det naturligvis ikke første gang at politikerne render fra deres ansvar og brudte løfter, og det er nok heller ikke sidste.

Men derfor det stadig et hårdt slag for byen, at miste børnehaven.

Med eller uden børnehaven, er Taps stadig en by med et godt sammenhold og et foreningsliv der ikke kan undværes. Og vi skal værne om vores foreningsliv, det betyder meget for byen og for os som mennesker. At vi at vi kan mødes hver uge, og tale sammen og grine sammen.

Om det så er over et spil krolf, en fodboldkamp, Arnes gymnastik øvelser, en gåtur for stilauget, strikketøjet eller i omklædningsrummet efter en cykeltur. Det betyder ikke så meget hvordan vi gør det, bare vi får talt sammen og får grint sammen. Det er det der giver velvære og et godt naboskab. Og det er vigtigt for byen.

Derudover har vi naturligvis også i 2023 stadigvæk haft årets gang med fastelavn, Ren dag, arbejdsdag, Sct. Hans og fællesspisningerne i foråret og efteråret. Alt sammen rigtig gode arrangementer som har været velbesøgt og med godt humør.

Byens udendørsarealer er blevet passet og vedligeholdt hele vejen rundt. Der arbejdes også i øjeblikket på at få lagt rør under stigerne, så vandet hurtigere kan trække sig tilbage og vi kan få færre dage med oversvømmede stiger.

Året rundt bliver der lagt mange frivillige kræfter i Taps, de fleste af dem er usynlige for det blotte øje. Men vi skal huske at takke og anerkende alle de frivillige, der er med til at løfte i flok, og yder en stor og uundværlig indsats for byen.

Af hjerte TAK til alle de frivillige hænder.

Winnie Gaj Nielsen 27/2-24