FORMANDENS BERETNING FOR 2021.

Generalforsamlingen 15. marts 2022

Endnu et stille år er gået, uden alle de vante foreningsaktiviteter pga corona.

Vi i bestyrelsen har holdt møder både på skype, og i bålhytten med god afstand, eller hjemme privat ved et 12 mands spisebord.

Generalforsamlingen for 2020 fik vi med behørig afstand først gennemført i september, så det er jo ikke så længe siden, vi sad her sidst.

I sommers kom Dronning Margrethe til byen i anledningen at 100 års dagen for genforeningen, en rigtig dejlig dag med et fantastisk solskinsvejr, og mange mennesker på ruten. Der var opsæt en flagalle igennem byen, en stor tak til de ildsjæle der hjalp med opgaven. Flot så det ud.

Vi i bestyrelsen arbejder stadig hårdt på at få flytte det gamle skolekøkken, fra kælderen og til en bedre og mere hensigtsmæssig placering i det gamle fysiklokale. Det er kommunale bygninger og derfor tager det sin tid.

Heldigvis har vi lige fået besked på, at det er lykkedes os at få tildelt 50.000 kr. De kommer fra landsbypuljemidlerne, og de skal bruges til at erstatte de to stibroer syd for byen og renovere den store bro ved Solskins mark, så den kan forblive sikker at passere med maskiner. Der også lidt tilskud til brændstof og vedligehold for maskinparken. Så nu skal vi i gang med at planlægge en arbejdsdag.

Desværre har Jørn Boysen meddelt, at han ikke genopstiller til bestyrelsen, og stopper som kasserer. Det skyldes en formulering i den forestående ændring af vedtægten vedr. revideringen af regnskabet, som nu er blevet ændret. Det er referentens ansvar, at ændringernes indhold ikke er blevet kommunikeret korrekt ud sammen med referater fra bestyrelsesmøder, hvor Jørn ikke har deltaget.

Det er naturligvis dybt beklageligt. Det kommer til at gøre ondt, da vi endnu ikke har fundet en løsning, og nu står uden en kasserer, men vi må respektere Jørns beslutning.

Bettina Juul har ikke ønsket genvalg. Jørn og Bettina skal have stor tak for deres indsats.

På byens vegne vil bestyrelsen gerne sige tak for, det store arbejde der bliver gjort for, at stierne er farbare, til de holdledere som år efter år står for Krolf, karlegymnastik, cykelklub, oldboys fodbold mm., for uden jer er der nemlig ingenting. Lad os give dem en ordentlig hånd.

Formand for Taps.dk
Winnie Gaj Nielsen