REFERAT GENERALFORSAMLING 2019

REFERAT GENERALFORSAMLING d. 23 januar 2019

1. VELKOMST: Formanden.

2. VALG AF DIRIGENT: Arne Lauritsen.

3. FORMANDENS BERETNING: Vedhæftet.

4. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB: Vedhæftet. Overskud ca. 4.500 kr. primært genereret af årets store medlems fremgang på husstande, der har betalt husstands kontingent.

5. VALG AF BESTYRELSE: Hele bestyrelsen modtog genvalg. Der blev derudover valgt et nyt medlem: Lolke van Mulligen, så vi atter er 7. Bestyrelsen konstituerede sig på bestyrelsesmødet umiddelbart efter generalforsamlingen.

6. FÆLLESSPISNING: Der blev foreslået, at bestyrelsen udstak datoerne, og valgte en gade til stå for et arrangement. Enten ved selv at lave maden eller tilkøbe den udefra samt stå for tilmelding borddækning mm.

7. EVENTUELT: ”Kreative dage”, Annbeth Poulsen opfordrede til, at møde op til hyggestunder med div. Håndarbejde el. lignende i den gamle sløjdsal på opgivne tidspunkter. Der er bl.a. en gammel væv man kan øve sig på.

Andre påtænker hyggeaftner med kortspil, dart, bob mm.

Frede Larsen så gerne vi fik stablet NABOHJÆLP på benene, bestyrelsen stikker måske en føler ud.

Bestyrelsen fik kritik for ikke at publicere arrangementer bredt nok. Flere annoncer i ugebladet (hvilket ikke er meget dyrt) og igen at tage de såkaldte ”kukkasser” i brug.

Vi vil gøre vores bedste, men de fleste har nu om stunder adgang til Facebook og alle har i hvert fald adgang til vores nye hjemmeside, hvor der altid annonceres. Så kan man jo starte med at kigge der.

Referent: Kai Eskelund