REFERAT GENERALFORSAMLING 2016

Referat fra generalforsamling 28. februar 2016 i seniorhuset.

 

  1. Formanden Kai Eskelund bød velkommen.

 

  1. Lars Eriksen blev valgt til dirigent.

 

  1. Formandens beretning om det forgangne år.

Herunder afstemning om formandens mandat vedr. ansvar for sag med leje af gymnastiksal. (bilag)

 

  1. Revideret regnskab fremlagt.

 

  1. Valg til bestyrelse:

På valg efter tur: Ronnie Jørgensen, Henrik Thomassen og Anders Boysen.

De 2 førstnævnte ønskede ikke genvalg.

 

Kenneth Juhl, Ødisvej, Poul Larsen Ødisvej blev valgt ind, og.

tegner med Anders Boysen, Dahlsvænget, Martin Holst Arent,

Taps Stationsvej og Kai Eskelund, Ødisvej bestyrelsen.

Suppleanter: Arne Lauritsen Koldingvej og Ronnie Jørgensen, Åstorpvej.

Kasserer er fortsat Rikke Rechnagel.

Revisorer: Karl Nielsen, Ødisvej og Jørgen Boysen, Koldingvej.

 

  1. Eventuelt:

Alle mente sommerfesten skulle fortsætte, og udvalget

fra sidste år er begyndt at ”røre på sig”.

En folder med lokale foreningsoplysninger stilet mod tilflyttere

Kunne være en god ide. Jørgen Boysen lovede at få den trykt, hvis andre kan få fremstillet et lay out.

Lars Eriksen nedsætter en arbejdsgruppe, der skal gøre det endeligt af, med flaskeroderiet ved den gamle købmandsbutik.

 

Konstitueringen af bestyrelsen er sket senere på et bestyrelsesmøde.

Formand fortsat: Kai Eskelund

Næst formand: Anders Boysen

Kasserer: Rikke Rechnagel

 

Referat Kai Eskelund