Genåbning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter i Kolding Kommune

Fra og med den 8. juni blev det igen tilladt at bruge indendørs fritids- og idrætsfaciliteter. Kommunale lokaler kan bruges fra den 11. juni.

Hvem kan åbne hvornår?

Selvejende haller kan åbne, når de er klar i forhold til retningslinjerne. De melder selv ud til deres brugere.

Foreninger i egne eller lejede lokaler skal gennemgå retningslinjerne og kan genåbne, hvis de overholder kravene. Hold jer evt. orienteret hos jeres specialforbund.

Foreninger i kommunale lokaler såsom haller, gymnastiksale samt kommunale sports- og fritidshuse kan åbne fra den 11. juni, da vi har behov for at få styr på rengøringen af toiletter og omklædningsfaciliteter.

Vil I gerne i gang i kommunale lokaler på skolerne?

Alle foreninger, der ønsker at starte op i kommunale lokaler, der ligger i tilknytning til en skole skal henvende sig til Trine Juhl Damkjær trjd@kolding.dk tlf. 79791842, da mange lokaler, herunder også gymnastiksale og haller, bruges til undervisning.

Rengøring i kommunale lokaler

I de kommunale lokaler rengøres toiletter og omklædningsrum efter den ”normale” rengøringsplan. Der er ingen rengøring i løbet af weekenden, derfor vil der ikke være adgang til dem lørdag og søndag. I klublokaler er det foreningens eget ansvar at sikre rengøring.

Foreninger i egne og lejede lokaler skal selv sikre, at retningslinjer herunder rengøring overholdes.

Hvor mange må være samlet?

Forsamlingsforbuddet er hævet til 50 pers. Der er dog krav om, hvor mange, der må være i lokalerne.

Max. 1 person pr. 2 m2 ved primært siddende aktiviteter
Max. 1 person pr. 4 m2 ved andre aktiviteter.
Mindst 1 m. afstand mellem personer i det offentlige rum.
Mindst 2 m. afstand mellem personer ved fysisk aktivitet og aktiviteter med kraftig udånding.
Større lokaler f. eks. en hal kan inddeles i felter, så der kan træne flere gruppe af max. 50 personer incl. egen instruktør i hvert felt, såfremt der sikres god afstand mellem grupperne. Husk dog kravet om antal m2 pr. person.
Det kan evt. være en god idé at udpege en coronavært/ansvarlig i forbindelse med styring af deltagerantal i de enkelte aktiviteter.

Hvad skal foreningerne bl. a. sikre?

Sundhedsmyndighedernes generelle vejledninger skal efterleves.
Retningslinjer skal opsættes synligt.
Håndsprit (70-85% alkohol) skal være tilgængeligt.
Det skal konkret vurderes, hvor mange personer, der kan være i de enkelte lokaler.
Det er foreningens ansvar at styre deltagerantallet i forhold til de gældende restriktioner.

Særlige retningslinjer

Der gælder særlige retningslinjer for

  • Kontaktsport se side 3 i retningslinjerne
  • Svømning se side 6 i retningslinjerne
  • Fitness se side 7 i retningslinjerne
  • Dans se side 7 i retningslinjerne

DGI og DIF’s retningslinjer for åbning af al idræt

Kontakt os, hvis I er i tvivl

For en god ordens skyld gør vi også opmærksom på, at retningslinjerne ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning.Pas godt på jer selv og hinanden.

Har I spørgsmål, er I som altid velkommen os.
Kurt Smidt tlf. 3054 6593 / kursm@kolding.dk
Paul Frandsen tlf. 2170 8197 / pafr@kolding.dk
Mona Bruun Enevoldsen tlf. 7979 1843 / mobe@kolding.dk
Mange hilsner Fritids- og Idrætsafdelingen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.