Formandsberetning for 2020

2020 har været et stille år for Taps, der var ikke meget forenings-aktivitet.

Efter generalforsamling i januar, var årets første og sidste arrangement fastelavn d. 1. marts. Der var fuldt hus med mange flotte udklædte børn, og glade forældre. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor alt var som det plejer.

Herefter blev hele Danmark jo lukket ned pga covid-19, og vi i bestyrelsen skulle til lære at holde vores bestyrelsesmøder online, vi var alle hurtigt enige om at alle arrangementer skulle aflyses, og afvente bedre tider.

Ren Dag kunne ikke afholdes som det plejer, så der prøvede vi noget nyt, og kom med en bøn til byens borgere om at samle skrald når man alligevel gik sig en tur, lidt blev der da samlet, men slet ikke i de mænger som vi plejer.

Jeg vil i den forbindelse gerne afsløre at de 13 gribetænger, som Taps.dk købte her i foråret 2021, som man kunne låne til at samle skrald med, ja der var ikke en eneste som henvendte sig for at låne dem, lidt ærligt.

Det var et forsøg på at gøre det lidt mere attraktivt at samle affaldet sammen, så vores lille by og grøftekanter ikke drukner i skidt og skrammel.

Taps.dk indkøbte i 2020 også 2 runde bordbænkesæt, hvor af det ene er samlet og sat op ude foran Taps Pizza, man kan se at det ofte bliver brugt, og det er jo dejligt.

I 2017 blev bandebanen bag ved skolen fjernet, og efter en lang proces blev 2020 året, hvor vi kunne erklære den nye cykellounge for færdig. Det hele er foregået i samarbejde med Kolding kommune, Landsbypuljen og tegnestuen Moos & Loft. Kloarken er blevet lavet, der er kommet ny belægning på, nye trapper, nye blomster og planter i de bedene, og der er kommet nye udendørs lamper op, som giver mere lys til området i de mørke vintertimer. Alt sammen en kæmpe forbedring, i forhold til før.

2020 var også året hvor byen fik et nyt vejbump på ødisvej ude foran kirken, i et forsøg på at sænke hastigheden på ødisvej, effekten er nok desværre ikke så stor som vi havde håbet. Der bliver alt for ofte kørt for stærkt i byen, og vi i bestyrelsen har lidt svært ved at kunne gøre meget mere ved det, da permanente stærekasser desværre ikke er en mulighed for Taps by, uden at de danske politikere ændrer lovgivningen som den er lige p.t.

Taps.dk optjente i 2020 knap 2900 kr. i sponsorpenge hos OK benzin, det blev gjort med 47 aktive tankkort, 9 el-aftaler og 2 mobilaftaler. Pga Covid-19 så valgte OK at give os 30% ekstra oveni.

Det er en forbedring fra 2019 hvor vi fik 1600 kr. i sponsorpenge fra OK. Der er og kommet 3 nye tankkort og 1 ny el-aftale til. Det er jo dejligt. Hvis der sidder nogen som ikke har deres OK tankkort tilknyttet til Taps.dk, så vil jeg vil da i den forbindelse gerne opfordre til at man får det gjort. Man kan se vores sponsornummer inden på hjemmesiden Taps.dk, under fanen ”støt lokalt”.

Vi i bestyrelsen for Taps.dk har i lang tid haft et meget stort ønske om at man kunne tilmelde Husstands kontingent til Betalingsservice, for på den måde at få flere til at huske det, da vi er overbeviste om at det er glemsomhed og ikke modvilje, der gør at byens borger ikke for betalt. Det har desværre vist sig at være for dyrt og for administrativt omstændigt. Så det er sat i bero for nu.

Byens hjemmeside Taps.dk bliver stadigvæk godt besøgt og har ca. 700 besøgende i måneden, og 125 abonnenter på vores nyhedsbrev.

Selvom der var Covid-19 så gror græsset jo stadigvæk, og derfor vil jeg gerne på bestyrelses vegne sige tak til Poul Hansen, for at slå græsset på krolfbanen. Tak til Tommy Holst Jensen for at holde stigerne pæne, køre grus på osv. Tak til Connie Nielsen for hendes store indsats for Krolf.

Selvfølgelig skal der også lyde en stor tak til dem der gav en hånd med til fastelavn, samlede skrald til Ren Dag, og vores juletræshold, der som altid sørgede for lidt julestemning i Taps. Tak til Finn Otto for at sponsorer et juletræet til byen.

Uden jer vil byen ikke kunne fungere. Skal vi ikke lige give alle de frivillige hænder en stor hånd, for deres flotte indsats.

Formand for Taps.dk
Winnie Gaj Nielsen