Formandsberetning for 2019

Årets første arrangement efter generalforsamling, var fastelavn i februar. Der var fuldt hus med mange flotte udklædte børn, og deres forældre. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag.

I marts havde vi fællesspisning hvor det var Ødisvej som stod for det, menuen stod på hamburgerryg med kartofler, brun sovs og salat. Samt kaffe og kage til dessert. Der kom 80 børn og voksne, så rigtig dejligt med en god og flot opbakning.

Ren dag i april var igen en succes med et flot fremmøde, godt vejr og der blev hygget med øl og pølser, og naturligvis også samlet en hel masse skrald. Det er nu engang altid dejligt at se byen ren og pæn igen.

I maj havde vi arbejdsdag, vejret var dejligt og der var lagt mange planer om alt det vi skulle nå. Desværre kom der kun 4 hustande, hvor af de 3 selv var fra bestyrelsen. Det er utrolig ærgerligt med så lavt et fremmøde, men på trods af det, vi fik alligevel malet alle vinduesrammerne i grillhytten, både ude og inde. Sat en ny bænk op ved busstoppestedet, oppe ved hovedvejen. Der blev luet ukrudt, fyldt grus på og plantet blomster på begge sider af bænken. Det blev rigtig flot, og en fryd for øjet.

I juni var der Sankt Hans, og det forløb stille og roligt med lækkert vejr, det var godt besøgt og der blev hygget, lavet snobrød og sunget om bålet.

I septmber havde vi endnu en arbejdsdag, hvor vi denne gang kun ville koncentrer os om fodboldgolf banen, den trængte til kærlig hånd.

En flok på 7 personer fik renset huller, flyttet de store sten og lagt dæk i stedet. Banerne og forhindringerne blev gået efter og fixet. Det var bestemt også tiltrængt, og dejligt at det blev gjort.

I løbet af efteråret fik Kenneth Juhl og Tommy Jensen sat to nye gynger op langs stierene, til byens børn. Tak for det. Håbet er, at vi til arbejdsdag i år kan få sat flere gynger op, så det bliver lidt mere attraktivt for børnene at komme ud og få frisk luft.

I oktober var det igen blevet tid til fællesspisning. Denne gang var det Åbrinkens tur, og de serverede en lækker hjemmelavet lasagne med salat, samt kaffe og en velsmagende dessert. Der kom 65 børn og voksne, så det var bestemt også en succes.

I 2017 blev bandebanen bag ved skolen fjernet. Efterfølgende har vi i bestyrelsen arbejdet på at få ordnet kloarken, og få ny belægning på. Det blev langt om længe lavet i december 2019 i samarbejde med Kolding kommune, og er betalt med midler fra landsbypuljen.

Den gamle trappe mellem p-pladsen og omklædningsrummene er flyttet, til fordel for en mere hensigtsmæssig placering, og der er kommet en cykelrampe. Der er også kommet en ny trappe ned til fodboldbanen, det bliver Old boys spillerne uden tvivl glade for.

Pladsen er dog lagt fra færdig, der vil komme lidt små justeringer, bla. et trin der skal forbedres, borde og bænke skal på plads, blomster skal plantes i de nye bede, mere lys og Cykelklubben taler om at lave et stativ/vaskekar til at vaske cykler i.
Det skal nok blive rigtig godt når det er helt færdigt.

I 2019 var der 66 medlemmer som havde betalt husstands kontingent, det er desværre en tilbagegang fra 2018 hvor der var 95 medlemmer som havde betalt, så godt 29 hustande mindre. Vi i bestyrelsen håber og tror på at det er glemsomhed, som gør at folk ikke får betalt. Derfor har vi i de sidste par mdr. arbejdet på, at man nu kan tilmelde husstands kontingent til betalingsservice. Det skulle meget genre komme op at køre her i løbet af januar eller februar.  Når det virker, vil der blive husstands omdelt en folder, som forklarer hvordan man gør. Betalingsservice er en lidt dyr løsning for Taps.dk, da vi som forening skal betale et gebyr på 10 kr. pr. indbetaling med betalingsservice. Vores håb og mål er dog at det forhåbentligt vil få flere til at huske det, og det derfor i sidste end vil blive rentabelt.

I idrætsforeningen var der sidste år stor aktivitet
Karlegymnastik med 15 mand,
Krolf har 40 medlemmer,
Cykling har 36 medlemmer,
Old boys fodbold 15 mand, de blev for øvrigt nr. 4 i deres turnering sidste år.

Menuen på vores hjemmeside Taps.dk er blevet meget mere mobil venlig, den var lidt træls at bruge fra en mobil i starten, men det er nu blevet rettet og er meget bedre.  Den fås nu også som app, både til Apple og Android.

Hjemmesiden har nu ca. 300 besøgende i måneden i gennemsnit. Top 3 over de meste besøgte sider på Taps.dk er Bestyrelsen, Festlokaler og Husstands kontingent.

Som noget nyt har man i år kunne tilmelde sig nyhedsbrev, så man automatisk får en mail når der kommer nye opslag på hjemmesiden. Lige pt har vi ca 100 abonnenter på nyhedsbrevet.

Bestyrelsen vil gerne bede alle byens borger om at respektere det standsnings- og parkeringsforbud der er på Ødisvej ud foran skolen, seniorhuset og børnehaven, og i stedet benytte p-pladsen bag ved skolen. Som gående kan man have meget svært ved komme forbi med barnevogn, når der bliver parkeret på fortovet. Som bilist skaber det mange unødvendige farlige situationer, når der holder biler som spærrer for udsynet. Det er både hjemmeplejen der ikke kan komme ud, og de omkring boende huse der har svært ved at se noget når man skal ud af indkørslen. Plus at landbrugsmaskiner har sommetider svært ved at komme igennem, p.g.a. parkerede biler.

Vi i bestyrelsen er i dialog med Kolding kommune, om at lavet et asfaltbump på Ødisvej ud for kirken. Vi ønsker at det skal placeres i buen ud for plænen ved kirken, hvor vejbanen skifter farve.  På den måde får vi reduceret farten lidt både ind i og ud af byzonen i de to uoverskuelige sving. Med den løsning er der også vist hensyn til nærmeste huse, med det støj der måtte forekomme.

Kolding kommune gennemførte en trafiktælling på Ødisvej i slutningen af august 2019. Målingen viste, at der ud for kirken i alt kørte ca. 500 biler i døgnet, omtrent lige mange i hver retning. Gennemsnitsfarten var ca. 55 km/t, og der blev kørt næsten lige stærkt i begge retninger.

Kolding kommune vil derfor i løbet af 2020 regne på et overslag, svarende til det bump, som i 2018 blev udført på Åstorpvej. Vi håber på at det kan blive bevilget og udført i 2020, eller senest i 2021.

Jeg vil gerne lige takke Lars Jagd Jakobsen for hans tid som udlejer, og Rikke Rechnagel for hendes mange år som kassere og i bestyrelsen. Der skal også lyde tak til Tommy Holst Jensen der igen i år, været en uvurderlig hjælp for byen, med at holde stigerne pæne, og køre grus på, slået græs osv. En stor tak til jer alle tre.

Selvfølgelig skal der også lyde en kæmpe stor tak til alle dem der mødte op, og gav en hånd med til fastelavn, ren dag, arbejdsdag, fællesspisning og vores juletræshold. Uden jer vil byen ikke kunne fungere.

Skal vi ikke lige give alle de frivillige hænder en stor hånd, for deres flotte indsats.

Formand for Taps.dk
Winnie Gaj Nielsen