FORMANDENSBERETNING FOR ÅRET 2016.

FORMANDENSBERETNING FOR ÅRET 2016.

Årets første aktivitet var fastelavn i samarbejde med menighedsrådet. Det var pænt besøgt. Ja – okay – undskyld til Taps cykelcafe der jo kører jo året rundt, i slud og smadder og om aften når det er mørkt.

I foråret og hen over året har der været det sædvanlige vedligehold af arealer og stier. Vi fik også banket en lille bro ned i vandhullet ved den sydlige by-sti.

Ved den årlige oprydningsdag fik vi samlet 3 – 400 øldåser, og det blev i alt til en hel trailerfuld affald.

Fodboldt, krolf og cykel cafeen har kørt med nogenlunde uændret medlemstal, Søren Bojsen gennemførte atter sit Champions League.

Arne Lauritsen har startet far/barn gymnastik og et rigtigt karlehold. Jeg tror de hygger sig.

Sommerfesten i august gentog succesen fra forrige år. Det gik forrygende, folk hyggede sig og alt var vel tilrettelagt, og der blev trods de moderate priser et pænt overskud. Vi havde så også fået 3 sponsorater fra Herkules lifte v/Ravnskjær Christiansfeld rengøring v/ Christensen og Flügger farver v/ Elbæk, hvilket bl.a. gjorde det muligt, at hyre en hoppe- borg.

I midlerne fra landsbypuljen 2016, vil der her i foråret blive sat læ i form af klare polycarbonat plader (plexiglas) op på de 5 sider af bålhytten. Derudover har vi en pæn sjat grus i depot dels til stier dels til projekter i år.

Ved sommerfesten fik vi lavet sponsorkontrakt med OK-benzinkort. Der blev tegnet knap 40 kort – husker i at bruge dem? Vi har forpligtiget os til, at tegne 10 nye i år. Jeg kan formidle kontakten til konsulenten man kan også købe el via OK, så dobler de op på bonussen.

Vi har måske ikke været så flinke til, at uddele små erkendtligheder for udført dåd, men hvem og hvad skal præmiers.

Jeg vil herigennem gerne sige rigtig mange tak især til holdet bag sommerfesten til greenkeeperne for krolf og fodboldgolf til ”stimanden” og hans hjælpere til vores kasserere og sidst men ikke mindst til alle dem, der er tovholdere, og usynligt får ting til at lykkes. Der er lagt mange kræfter i hist og pist.

Forrige torsdag blev fordelingen af landsbypuljer for 2016 blåstemplet. Det er egentlig ret fantastisk, vi sidder fra 20 sogne/landsbyer og fordeler i år 2.25 million kr og bliver enige på 1½ time, trods der var ansøgninger for 850.000kr over budgettet.

Den gamle bandebane ved omklædningsrummene er miserabel og skæmmer hele området. Det vil koste en formue at renovere den til acceptabel og sikker stand, og det bliver den ikke brugt nok til. Hjemmeplejen vil også gerne have renoveret området, da det jo er deres personaleindgang.

Jeg har søgt om 65.000 kr. til at starte projektet op. Der er dog et krav om, at vi får noget bistand fra landskabsarkitekt til skitsering af området, da vi jo er på offentligt grund.

Jeg tænker vi samler de parter, der har interesse i området, og laver et udkast, så der bruges færrest muligt konsulentpenge. (men måske kan det også afstedkomme at der afkastes midler fra kommunen såfremt adgangsvejene skal forbedres)

Der skal laves noget ikke for stationært der kan bygges videre på, med nye ansøgninger de følgende år, og som let kan omstilles til de behov der måtte opstå fremover.

Derud over er der 20.000 til nye kanter på legepladsen ved børnehaven. Den hører nu under børnehaven, og vi må se hvad der er muligt at få lavet.

Det vil sige i alt 85.000 kroner for 2017.

Når vi samles om ovennævnte, håber jeg vi samtidig kan se på anvendelse af lokaler i kælderen, der står ubenyttede hen.

Pt. har lederen af hjemmeplejen sendt en forespørgsel til bygningsadministrationen vedr. gulvet i den gamle gymnastiksal. Det er begyndt at revne og give løse splinter. Måske kunne vi bidrage med pålægningen, hvis det er muligt at påføre et nyt tyndt gulv, oven på det gamle.

Formand for Taps.dk
Kai Eskelund