FORMANDENSBERETNING FOR ÅRET 2017

FORMANDENSBERETNING FOR ÅRET 2017

Årets første fællesaktivitet startede med fastelavnfest. Den var pænt besøgt, og der var gode udklædninger, og fastelavnsboller fra klints vinduespolering.

Ren landsby med affaldsindsamling den 1. april samlede en lille fast skare. Det lykkedes igen i år at samle en trailerfuld efterladenskaber, heriblandt over 300 dåser. Efter indsamlingen var der pølser og drikkelse ved bålhytten sponsoreret af Kolding Renovation som tak for dåden. Lidt koldt, men en hyggelig dag.

Sidst i maj var der arbejdsdage med at få de gamle rådne træstammer langs Legepladsen ved børnehaven fjernet og erstattet af nye i genbrugsplast.

Finansieret dels af landsbypuljemidler og et bidrag fra den kommunale forvaltning. Det var et slidsom job, men der blev lagt gode kræfter i.

Sct. Hans, den koldeste og mest blæsende i mange år – men hvad ku` vi vel også forvente andet af den sommer? Folk mødte jo dog alligevel op med deres madkurve -måske havde vi håbet på lidt flere-men i 18 er det jo en lørdag, og hvem ved, måske dukker et nyt koncept op.

Desværre måtte vi aflyse sommerfesten på grund af manglende tilslutning. Et par runde fødselsdage var i høj grad medvirkende til at dræne for bærende kræfter.

Først i september var der igen arbejdsweekend. De sidste detaljer ved legepladsen blev færdiggjort, og rester bortskaffet. Fortovet langs børnehaven fik en ordentlig overhaling, og fik sin oprindelig bredde igen. Hække blev trimmet og bålhytten fik træbeskyttelse.

D. 8. oktober var der fællesspisning – flæskesteg med det hele – kokkereret og serveret af bestyrelsen med support.

Som nyeste har Winnie Gaj lavet legeklub for byens børn, nogle søndag eftermiddage i gymnastiksalen.

Der er karlegymnastik med og uden koner/kærester hører vi, krolf og Taps Cykelcafe kører med stabil medlemsskare, fodbold har drillet lidt og måske været årsag til de første rynker i holdlederens pande.

Med midler fra landsbypuljen har Tommy Jensen sørget for, at især vore bynære stier bliver bedre og bedre med grus på, og været ankermand for fjernelse af den gamle og udslidte bandebane. Befæstelsen var undermineret pladerne begyndt at splintre og stolperne ved at rådne. Lederen af hjemmeplejen er ansvarlig for banen, og ville ikke stå inde for dens sikkerhed.

For landsbypuljemidler i 2017 er der udarbejdet en ny plan for arealet. Planen går ud på at få et rekreativt område alle kan bruge. Der er søgt om kr. 35.000 til projektstyring og kr. 175.000 til at få pladsen påbegyndt. Vi vil så i kommende år kunne søge om midler til færdiggørelse af hele udeområdet efter udarbejdede plan. Der ligger nogle projekttegninger til beskuelse.

Til slut skal der fra bestyrelsen lyde en tak til alle de, der i årets løb har stillet sig til rådighed med hjælp til, at lede et hold eller er kommet springende når vi har bedt om hjælp til specifikke opgaver. Skal vi lige give dem en hånd?

Formand for Taps.dk
Anders Boysen